Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang thẩm định tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Long Vĩnh
09/11/2022

Chiều ngày 08/11/2022, đoàn lãnh đạo Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Tiền Giang do Ông Nguyễn Văn Vui  - Phó Trưởng phòng Quản lý Môi trường, Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Tiền Giang làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với xã Long Vĩnh về thẩm định việc duy trì, nâng chất tiêu chí 17.3 về môi trường và an toàn thực phẩm thuộc bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025, duy trì nâng chất các tiêu chí 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.10, 17.12, tiêu chí số 17 về môi trường và tiêu chí 18.7, 18.8, tiêu chí số 18 thuộc bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2022 - 2025 xã Long Vĩnh. Tiếp đoàn cấp huyện có Ông Châu Anh Vũ - Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Gò Công Tây. Cấp xã có Ông Huỳnh Thanh Nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh và các thành viên trong Ban Chỉ đạo xã.

Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh làm việc với xã Long Vĩnh về tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Trong làm việc Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh báo cáo tóm tắt những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện tiêu chí 17 về môi trường. Qua báo cáo đoàn tiến hành đi kiểm tra thực tế các tuyến đường và hộ dân.

Kết luận thẩm định, kiểm tra, Ông Nguyễn Văn Vui - Phó Trưởng phòng quản lý Môi trường tỉnh đánh giá cao sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân,  Ban Chỉ đạo xã, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã, ấp và sự hướng ứng hành động của người dân xã Long Vĩnh trong thực hiện tiêu chí môi trường. Tuy nhiên, vẫn còn những mặt hạn chế nhất định cần khắc phục trong thời gian tới nhằm đạt tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022.

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh, tiếp thu ý kiến, Trong thời gian tới xã Long Vĩnh sẽ tiếp tục củng cố, nâng chất các yêu cầu tiêu chí 17 về môi trường. Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các quy định về môi trường, tham gia các phong trào tổng dọn vệ sinh, vận động người dân thực hiện cải tạo vườn, chỉnh trang hàng rào, đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp..., duy trì chăm sóc các tuyến đường hoa,100% cơ sở sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi có đăng ký hồ sơ môi trường, 100% hộ có nhà tắm, hố xí hợp vệ sinh, thường xuyên kiểm tra việc xử lý rác thải của hộ dân, 100% các cơ quan, tổ chức, trường học, trạm y tế...trên địa bàn xã có tổ chức thu gom, xử lý rác thải và nước sinh hoạt hợp vệ sinh, vận động người dân phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình và các việc liên quan khác về công tác môi trường.

Thanh Xuân

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết