Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh kiểm tra tiêu chí về thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Long Vĩnh
11/08/2022

Ngày 09/8/2022, tại xã Long Vĩnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang, kiểm tra việc thực hiện và duy trì, nâng chất các tiêu chí về thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Long Vĩnh, đoàn do ông Đinh Thanh Trung, Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin và Bưu chính viễn thông làm trưởng đoàn, cấp huyện có ông Võ Ngọc Hòa - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, ông Nguyễn Phước Quang - Giám đốc Bưu điện huyện, cấp xã có bà Trần Thị Kim Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và các ngành chuyên môn.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh kiểm tra tiêu chí về thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Long Vĩnh

Các nội dung kiểm tra trong tiêu chí 8 về thông tin và truyền thông gồm: Xã có ít nhất 1 điểm phục vụ bưu chính. Xã có dịch vụ viễn thông intennet đáp ứng được các điều kiện. Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các ấp. Xã có ứng dụng thông tin trong công tác quản lý, điều hành đáp ứng đủ các điều kiện. Xã có ít nhất 1 điểm phục vụ bưu chính đáp úng các điều kiện. Xã có tỷ lệ dân số theo  độ tuổi lao động có thuê bao sử dụng điện thoại thông minh. Xã đáp ứng đủ dịch vụ báo chí truyền thông. Xã đáp ứng các điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội. Xã có mạng Wifi miễn phí ở các điểm công cộng, khu vực trung tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng.

Tiêu chí 15 về hành chính công. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Có dịch vụ công trực tuyến độ 3 trở lên. mô hình ấp thông minh. Xã nổi trội về lĩnh vực chuyển đổi số.

Qua kết luận đánh giá của đoàn, xã Long Vĩnh đã tập trung huy động nhân lực, vật lực; chủ động sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, qua kiểm tra thực tế các tiêu chí, chỉ tiêu cơ bản đạt theo yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn những mặt cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Đoàn yêu cầu xã cử nhân sự phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin nhắc nhở các nhà mạng chỉnh trang mạng cáp trên toàn địa bàn xã, đài truyền thanh niêm yết sơ đồ cụm loa và quyết định thành lập đài, điểm phục vụ bưu chính viễn thông xuống cấp cần cải tạo lại và các việc liên quan khác.

Việc kiểm tra này nhằm tiến hành rà soát đánh giá mức độ hoàn thành của các tiêu chí, chỉ tiêu về thông tin và truyền thông. Hướng dẫn các địa phương nhằm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên lĩnh vực thông tin và truyền thông. Giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xác định những nội dung ưu tiên nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, chỉ tiêu chưa đạt và duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt, trên cơ sở đó lập kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu về thông tin và truyền thông tiến độ đề ra. Bám sát tình hình thực hiện, xây dựng nông thôn mới ở địa phương, tìm hiểu nguyên nhân, khó khăn vướn mắc trong việc thực hiện các tiêu chí, tiêu chí về thông tin và truyền thông, kịp thời phối hợp với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh hỗ trợ giải quyết hoặc đề xuất với Ban chỉ đạo cấp tỉnh xem xét giải quyết. Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đánh giá, thẩm định các tiêu chí, chỉ tiêu về thông tin và truyền thông.

  Thanh Xuân

Liên kết Liên kết