Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Thạnh Nhựt: Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
22/03/2023

Sáng ngày 22/3/2023, Tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Thạnh Nhựt. Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã Thạnh Nhựt tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Lộc - Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện phụ trách xã; đồng chí Nguyễn Xuân Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã; đồng chí Nguyễn Văn Xuyên - Ủy viên thường vụ trực, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, các đồng chí là Trưởng, Phó các ban, nghành, đoàn thể xã; các đồng chí là thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã; Ban lãnh đạo và ấp đội trưởng 5 ấp trên địa bàn xã.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quang Châu - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã thông qua báo cáo tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 và phương hướng năm 2024. Xã Thạnh Nhựt được công nhận xã Anh hùng lực lượng vũ trang, xã Nông thôn mới nâng cao, tình hình kinh tế – xã hội của xã ổn định và phát triển, Quốc phòng - An ninh được giữ vững, công tác chính sách xã hội được quan tâm, đời sống của người dân xã nhà được chăm lo tốt. Công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự (sữa đổi), Luật Dân quân tự vệ và các Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân của các ngành, các cấp cho nhân dân và thanh niên trong diện tuổi ngày càng đi vào chiều sâu, từ đó đã tạo được ý thức về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau khi có chủ trương, hướng dẫn của huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã làm tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, xây dựng Nghị quyết, kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngủ và tuyển Dân quân tự vệ năm 2023 đồng thời triển khai đến các ngành đoàn thể xã, ấp được 01 cuộc với 45 đồng chí tham dự.

Tổ chức triển khai ngoài nhân dân 11 cuộc có 482 lượt người dân dự. Tổ chức bình nghị ra nhân dân 02 bước: Bước 1: Đưa 816 công dân ra quần chúng nhân dân bình xét và xét duyệt của Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, kết quả tuyển: 295 công dân; tạm hoãn các diện: 521 công dân. Bước 2: Căn cứ vào kết quả khám sức khỏe của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tổ chức bình nghị bước 2 công bố ra nhân dân những công dân có đủ sức khỏe để nhân dân bình chọn. Tổng số đưa công dân đưa ra bình chọn: 44 công dân, kết quả tuyển: 37 công dân, hoãn 07 công dân hoàn cảnh khó khăn.

Căn cứ vào kết quả bình nghị bước 2 của nhân dân Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tổ chức xét duyệt và thông qua lần cuối giữa hai Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã và huyện đưa ra xét 44 thanh niên, kết quả tuyển: 38 công dân; tạm hoãn 6 công dân. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã tổ chức tốt lễ trao lệnh kết hợp với lễ tiễn đưa thanh niên và đón tiếp quân nhân xuất ngũ trở về địa phương năm 2023 đúng theo thời gian quy định, kể cả về nội dung, hình thức. Tham dự hội trại tòng quân do Huyện Đoàn phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện tổ chức, tạo được khí thế trang nghiêm, long trọng trong công tác tuyển quân, xã có 38/38 công dân về tham gia trại đạt 100% quân số. Kết quả tham gia hội trại đơn vị đạt giải nhất toàn đoàn.

Sáng ngày 09/02/2023 tập trung tại Ủy ban nhân dân xã 38/38 công dân đạt 100%. Kết quả giao quân 23/22 công dân cho các đơn vị như: 13 công dân giao cho Lữ đoàn pháo binh 434, quân đoàn 4 đóng tại sóng thần, Bình dương; Công an Tỉnh: 04 Thanh niên; Cục kỷ thuật Quân đoàn 4: 05 công dân; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang  01 công dân, tạm hoãn trả về địa phương: 15 công dân.

 Đ/c Nguyễn Xuân Nam – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã đã ghi nhận những kết quả đáng phấn khởi trong thời gia qua, cần tiếp tục phát huy những mặt mạnh và khắc phục một số hạn chế như công tác phối hợp giữa các ngành chưa chặt chẽ, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cán bộ; tạo được sự thống nhất cao trong lãnh đạo, điều hành từ xã đến ấp và sự đồng thuận của nhân dân.

Đ/c Nguyễn Xuân Nam – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trao giấy khen cho các  tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân xã Thạnh Nhựt đã tặng giấy khen cho 06 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Lê Tuyết

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết