Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Thị trấn Vĩnh Bình: Đoàn giám sát Hội động nhân dân huyện giám sát thực hiện công tác an sinh xã hội chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19
04/04/2022

Chiều ngày 31/3/2022, Đoàn giám sát của HĐND huyện Gò Công Tây do Lê Nhất Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ lao động không lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thị trấn Vĩnh Bình.

Lê Nhất Nam - Phó Chủ tịch HĐND huyện làm việc với UBND thị trấn Vĩnh Bình

Thời gian qua, UBND huyện Gò Công Tây đã triển khai  đến các địa phương thực hiện nghiêm túc nội dung các Nghị quyết 68 ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 1910 ngày 20/7/2021, Quyết định 2604 ngày 02/10/2021 của UBND tỉnh Tiền Giang về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1910 và các văn bản hướng dẫn thực hiện của các cơ quan các cấp về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. UBND Thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây đã tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa đài, trên địa bàn thị trấn Vĩnh Bình về nội dung các chính sách hỗ trợ, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục để người dân đăng ký đúng quy định; đồng thời tổ chức xét duyệt từng đối tượng, lập danh sách niêm yết và trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, hỗ trợ, đảm bảo chi hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng không bỏ sót một ai nằm trong diện được hỗ trợ.

Đoàn giám sát đi thực tế thăm hỏi tiểu thương, người bán hàng rong trong chợ Vĩnh Bình

Tại buổi giám sát, Đoàn cũng đã đi thực tế, gặp gỡ một số hộ kinh doanh tại chợ Thị trấn Vĩnh Bình, những người bán hàng rong, bán vé số lẻ đây là các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ để thăm hỏi tình hình người dân có được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch đúng theo tinh thần nội dung các quyết định của cấp trên đề ra hay không. Toàn thị trấn Vĩnh Bình có 43 hộ nghèo, 142 hộ cận nghèo, số lượng người lao động mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 qua thống kê có trên 1.500 người, hơn 500 hộ kinh doanh có giấy phép. Trong thời gian dịch bệnh, UBND thị trấn Vĩnh Bình đã kết hợp cùng mặt trận, các hội, đoàn thể, nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 6 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm giúp các hộ khó khăn ổn định cuộc sống.  Thị trấn Vĩnh Bình đã xem xét, nhận hồ sơ và tiến hành chi trả hỗ trợ cho 172 người bán vé số lẻ với tổng số tiền 258 triệu đồng, hơn 1.300 lao động tự do không hợp đồng lao động với tổng số tiền gần 2,1 tỷ đồng. Thời gian triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ cùng lúc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ nên việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị chi hỗ trợ khó khăn, chậm tiến độ lập hồ sơ xét duyệt. Ngoài ra, việc xác định nhóm đối tượng lao động tự do được hưởng chính sách hỗ trợ do thuộc nhiều nhóm ngành nghề nên còn gặp khó khăn trong giải thích tư vấn cho người dân được hiểu rõ tránh có sự khiếu nại.

Thông qua đợt giám sát lần này, nhằm kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại từ đó đề ra những giải pháp chấn chỉnh khắc phục những thiếu sót trong việc quản lý nhà nước về thực hiện chính sách hỗ trợ lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại địa phương.

 

                                                                                Kim Lan

Liên kết Liên kết