Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Thị trấn Vĩnh Bình sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
02/04/2021

 

 

Khen thưởng cho 03 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc

thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính tr

Ngày 31- 3, Đảng ủy thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 Nhận thức được tầm quan trọng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đây vừa là trách nhiệm của Đảng ủy vừa là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh. Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy thị trấn đã hướng dẫn các chi bộ trực thuộc để việc thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Các chi bộ trực thuộc đã đưa việc học tập và làm theo gương Bác vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, các ngành, đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo gương Bác gắn với tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm. Vận động tuổi trẻ đoàn thanh niên thị trấn học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực như: hiến máu tình nguyện, trục vớt lục bình, thả cá diệt lăng quăng, chiến dịch tình nguyện hè….Kịp thời phát hiện những mô hình tập thể, cá nhân điển hình, gương người tốt việc tốt, những thành tích nổi bật trong học tập và làm theo gương Bác để kịp thời khen thưởng và nhân rộng ra nhân dân. Trong 5 năm qua, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 05 học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng thị trấn văn minh đô thị”, thực hiện Chương trình vận động quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa. Mặt trận Tổ quốc thị trấn Vĩnh Bình thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng thị trấn văn minh đô thị”, “ngày vì người nghèo”, xây dựng các mô hình ánh sáng, xanh, sạch, đẹp trên các tuyến đường, mô hình cổng rào phòng chống tội phạm, ánh sáng quang, giữ gìn an ninh trật tự. Thực hiện tốt cuộc vận động ngày vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội đã giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân đón Tết. Trong 05 năm qua đã xây dựng và sữa chữa 50 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Đảng ủy thị trấn Vĩnh Bình đã biểu dương khen thưởng cho 03 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

 

                                                          Kim Lan

 

 

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết