Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch về tổ chức tiếp công dân trong năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
16/03/2023

Sáng ngày 16 – 3, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 13/KH-HĐND ngày 28/02/2023 của Thường trực HĐND huyện về tổ chức tiếp công dân trong năm 2023 của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Quang cảnh hội nghị

Đến dự hội nghị có ông Đinh Tấn Hoàng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Công Tây; ông Phạm Nguyễn Hoàng Vũ – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; bà Lê Nhất Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Huỳnh Thanh Bình – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo các ban ngành huyện có liên quan và lãnh đạo Thường trực HĐND – UBND 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Theo Kế hoạch, Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân định kỳ mỗi quý/lần vào ngày thứ năm tại Phòng tiếp công dân của UBND huyện tại Khu phố 4, Thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây. Thường trực HĐND huyện và lãnh đạo các Ban chuyên trách của HĐND huyện tiếp công dân thường xuyên các ngày làm việc trong tuần tại cơ quan làm việc và tham gia Tổ Đại biểu HĐND tiếp công dân nơi ứng cử. Đại biểu HĐND huyện tiếp công dân theo Tổ đại biểu HĐND vào cuối tháng 3 và tháng 9 năm 2023 tại nơi tiếp công dân của UBND xã, thị trấn hoặc thiết chế văn hóa cơ sở nơi Đại biểu HĐND ứng cử. Lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND huyện và các Tổ Đại biểu HĐND huyện sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của huyện và trên Đài Truyền thanh các xã, thị trấn trước 07 ngày để công dân được biết. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thường trực HĐND, Tổ đại biểu HĐND huyện và Đại biểu HĐND có trách nhiệm tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Khi nhận được đơn, có trách nhiệm nghiên cứu, phân loại, xử lý đơn hoặc trao đổi, hướng dẫn công dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, Kế hoạch cũng nêu rõ về công tác tổ chức, chuẩn bị, công tác phối hợp của các phòng, ban, các ngành, cơ quan liên quan, Thường trực HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong việc tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Đinh Tấn Hoàng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND huyện trong việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định của pháp luật; giải thích, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho công dân, nhằm giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, phức tạp ngay tại cơ sở, hạn chế mức thấp nhất vấn đề khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện với các Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn; giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu HĐND huyện với cử tri nơi ứng cử.

Quốc Nam

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết