Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Thường trực Huyện ủy Gò Công Tây làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long Bình để kiểm tra việc thực hiện nâng chất xã nông thôn mới và kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2023
27/04/2022

Chiều ngày 22/4/2022 Đoàn Thường trực Huyện ủy Gò Công Tây, do ông Đinh Tấn Hoàng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng bộ xã Long Bình để nghe báo cáo việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và xây dựng kế hoạch xã nông thôn mới nâng cao 2023.

Buổi làm việc của Thường trực Huyện ủy Gò Công Tây tại UBND xã Long Bình

Qua rà soát kết quả duy trì, nâng chất xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ  tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, xã Long Bình tự đánh giá   đạt 14/19 tiêu chí. Trong đó 05 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí 10 (Thu nhập); Tiêu chí 12 (Lao động); Tiêu chí 13 (Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn); Tiêu chí 15 (Y tế); Tiêu chí 17 (Môi trường và an toàn thực phẩm). Kết quả  thực hiện xã nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 xã Long Bình tự đánh giá đạt 10/19 tiêu chí, các tiêu chí chưa  đạt gồm: Tiêu chí 2 (Giao thông); Tiêu chí 5 (Giáo dục); Tiêu chí 8 (Thông tin và Truyền thông); Tiêu chí 10 (Thu nhập); Tiêu chí 12 (Lao động); Tiêu chí 13 (Tổ chức sản xuất); Tiêu chí 14 (Y tế) ; Tiêu chí 16 (Tiếp cận Pháp luật); Tiêu chí 17 (Môi trường). Dự kiến sẽ hoàn thành 09 tiêu chí chưa đạt vào quí 2/2023, thời gian hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao vào quí 2/2023 và  thời gian đăng ký ra mắt xã nông thôn mới nâng cao vào quí 3/2023.

Phát biểu chỉ tại buổi làm việc, ông Đinh Tấn Hoàng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện yêu cầu trong thời gian tới xã Long Bình cần tiếp tục tập trung quyết liệt hơn nữa các giải pháp, sớm hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt, để thời gian trình thẩm định công nhận đúng như kế hoạch đã đề ra. Xã Long Bình cần thực hiện quy hoạch tổng thể giai đoạn 2021 – 2025, áp dụng quy hoạch chung đô thị Long Bình giai đoạn 2020-2025, định hướng 2030.

 

Nguyễn Quyền

Liên kết Liên kết