Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Gò Công Tây tiếp công dân 02 xã Vĩnh Hựu và Long Vĩnh
22/03/2023

Sáng ngày 21 – 3, tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hựu, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Gò Công Tây ứng cử tại xã Vĩnh Hựu và Long Vĩnh, gồm có: ông Đinh Tấn Hoàng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gò Công Tây làm Tổ trưởng; ông Huỳnh Ngọc Hiệp – Huyện ủy viên, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện; ông Nguyễn Văn Thơm – Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, bà Huỳnh Thị Kim Huệ  – Trưởng Phòng Lao động  - Thương binh và Xã hội huyện đã có buổi tiếp công dân trên địa bàn 02 xã Vĩnh Hựu và Long Vĩnh. Cùng tham dự buổi tiếp công dân còn có các phòng, ban, các ngành chuyên môn huyện có liên quan, lãnh đạo Đảng ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân 02 xã Vĩnh Hựu và Long Vĩnh.

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện lắng nghe, ghi nhận các ý kiến, phản ánh của công dân

Qua một buổi làm việc, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã tiếp 04 lượt công dân, qua đó trực tiếp lắng nghe, ghi nhận các ý kiến, phản ánh của công dân liên quan đến các vấn đề về: môi trường; việc chưa công khai, minh bạch của cá nhân trong việc vận động kinh phí kéo đường ống nước sinh hoạt; việc tranh chấp đất ranh sau khi làm hàng rào; công tác đền bù và giải phóng mặt bằng xây dựng trường Tiểu học Nguyễn Thị Tốt; bản án đã có hiệu lực nhưng bên thi hành án không chấp hành; kiến nghị tòa án sớm giải quyết việc chia tài sản thừa kế trong gia đình.

Ông Đinh Tấn Hoàng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện trả lời một số nội dung phản ánh của công dân

Tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của công dân, ông Đinh Tấn Hoàng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và các phòng, ban huyện đã trực tiếp thông tin, trả lời một số nội dung để công dân được rõ ngay tại buổi tiếp công dân. Ông cũng đã hướng dẫn công dân các thủ tục và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Ủy ban nhân dan 02 xã Vĩnh Hựu, Long Vĩnh tổ chức các công việc liên quan để sớm thông tin, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của công dân thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và thời gian quy định.

Quốc Nam

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết