Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021, 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự
29/04/2021

Đại tá Nguyễn Văn Bé Bảy - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang

  Ngày 26- 4, UBND huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021, 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự giai đoạn 2016-2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Bé Bảy - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang, đồng chí Huỳnh Thanh Bình - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Thượng tá Tạ Minh Trí - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gò Công Tây.

 Để hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2021, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Gò Công Tây đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ công tác nắm nguồn thanh niên nhập ngũ, sơ tuyển, khám sức khỏe đến chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ và quản lý thanh niên trúng tuyển đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật định. Năm 2021, huyện Gò Công Tây có 155 tân binh lên đường nhập ngũ: trong đó quân sự là 125 tân binh, công an là 30 tân binh, tăng 15 tân binh so với năm trước, đạt 100% chỉ tiêu. Huyện tổ chức giao quân nhanh gọn, đúng quy định an toàn.

   Trong 6 năm qua giai đoạn 2016 - 2021, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương thực hiện nghiêm túc công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện và các xã, thị trấn thực hiện tốt các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, công tác xét duyệt tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ, sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo quy trình công tác tuyển quân, thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ, tổ chức giao nhận quân. Huyện đã  hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với 770 thanh niên nhập ngũ trong quân đội, 59 thanh niên nhập ngũ vào công an nhân dân, tỷ lệ thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2 được nâng lên qua các năm.

Biểu dương và  khen thưởng 16 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong

công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021

   Dịp này, UBND huyện Gò Công Tây đã biểu dương và  khen thưởng 16 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

   Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Bé Bảy - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục  kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế năm 2021 để kịp thời lãnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, quy định về công tác tuyển quân năm 2022. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, các văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn tuyển quân sâu rộng trong nhân dân, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, bảo hiểm y tế cho thân nhân của công dân nhập ngũ, chính sách giải quyết việc làm, thăm hỏi động viên gia đình và các chế độ khác khi quân nhân trở về địa phương. Bên cạnh đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tại địa phương cần thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, làm tốt công tác xét duyệt các tiêu chuẩn, sơ tuyển, khám sức khỏe, thực hiện nghiêm công tác  gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự,  khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và phát lệnh gọi nhập ngũ theo đúng quy định pháp luật.

 

                                                                   Kim Lan

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết