Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Hựu kết hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gò Công Tây tuyên truyền nông thôn mới năm 2023
14/03/2023

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-MTTQ-BTT ngày 07/02/2022 về phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022 và Kế hoạch liên ngành số 17/KHLN-UBND-MTTQ, ngày 25/02/2022 về tuyên truyền nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao; Tiểu ban tuyên truyền xây dựng kế hoạch số 01/KH-TBTT, ngày 04/01/2023 về tuyên truyền các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Thời gian qua, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Hựu đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới tại địa phương.

Ngày 14/3/2023, tại trụ sở ấp Thạnh Thới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Hựu kết hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gò Công Tây tổ chức tuyên truyền 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao đến người dân trên địa bàn xã Vĩnh Hựu.

Tuyên truyền các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao đến người dân trên địa bàn xã Vĩnh Hựu

Trong buổi tuyên truyền ông Võ Ngọc Hòa - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gò Công Tây tuyên truyền những nội dung như: những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông thôn mới, những công việc người dân tham gia thực hiện và lợi ích người nông dân thụ hưởng khi đạt các tiêu chí theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 - 2025, Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang  về tập trung tuyên truyền 19 tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 - 2025. Phổ biến những cách làm hay, sáng tạo, những mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả cao ở cộng đồng dân cư, nêu những điển hình cá nhân tiên tiến trong việc hiến đất làm đường, giữ gìn an ninh trật tự...và những giải pháp hiệu quả trong huy động nguồn lực ngoài ngân sách cho xây dựng nông thôn mới nâng cao. Qua tuyên truyền đa số người dân đồng thuận với chủ trương xây dựng nông thôn mới và xã Vĩnh Hựu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023.

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Hựu đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Qua đó, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới được phát huy, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.Đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội, hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực từ “học tập” sang “làm theo”. Các chương trình phối hợp thực hiện với nhiều mô hình thiết thực.

Những kết quả đạt được đã góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, sức mạnh nội lực trong cộng đồng dân cư. Việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân ngày càng tốt hơn. Từ đó tạo sự đồng thuận trong xã hội ngày càng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Với những việc làm thiết thực, hiệu quả, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Hựu đã khẳng định vai trò tích cực trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Việc tổ chức tuyên truyền này nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó phát huy vai trò nồng cốt, tự giác của nhân dân và cộng đồng dân cư, tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và tiến tới ra mắt xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

Mai Hồng

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết