Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây: Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/HU ngày 15/02/2023 của Huyện ủy về lãnh đạo xây dựng huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2024
10/03/2023

Chiều ngày 10/3/2023, tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/HU ngày 15/02/2023 của Huyện ủy về lãnh đạo xây dựng huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2024.

Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/HU ngày 15/02/2023 của Huyện ủy về lãnh đạo xây dựng huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2024

Tham dự hội nghị có ông Phạm Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Huỳnh Thanh Bình - Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, ông Nguyễn Thanh Tuấn - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các phòng ban, chuyên môn, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện và lãnh đạo, cán bộ nông nghiệp của 12 xã và thị trấn Vĩnh Bình.

Căn cứ vào Nghị quyết số 19-NQ/HU của Huyện ủy về lãnh đạo xây dựng huyện Gò Công Tây đạt chuẩn huyện Nông thôn mới nâng cao trong năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng Kế hoạch số 73/KH- UBND nhằm phân công trách nhiệm cụ thể, đề ra phương hướng, kế hoạch cho các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn cùng phối hợp tích cực thực hiện nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn huyện Nông thôn mới nâng cao trong năm 2024 theo đúng lộ trình của tỉnh đã đề ra cho huyện.

Qua rà soát, đến nay huyện có 100% số xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới, trong 12 xã này, có 4 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu, thị trấn Vĩnh Bình đạt chuẩn văn minh đô thị. Tỷ lệ người dân hài lòng đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện đạt trên 95%. Huyện tự đánh giá chung về hiện trạng thực hiện bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao hiện nay đạt được 03/09 tiêu chí (đạt được 28/38 chỉ tiêu), các tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí 1 về quy hoạch; Tiêu chí 2 về giao thông; Tiêu chí 5 về y tế - văn hóa - giáo dục; Tiêu chí 6 về kinh tế; tiêu chí 7 về môi trường và tiêu chí 8 chất lượng môi trường sống.

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện đã đề ra các giải pháp mục tiêu thực hiện Nghị quyết 19-NQ/HU của Huyện ủy, trong đó tập trung chỉ đạo điều hành: tăng cường công tác tuyên truyền vận động, đổi mới cách thức tuyên truyền thiết thực, cụ thể về các chủ trương của Đảng và Nhà nước về ý nghĩa mục đích của chương trình xây dựng nông thôn mới, từ đó nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân, phát huy tính dân chủ trong cộng đồng người dân, để người dân nhận thức sâu sắc về vai trò chủ thể của mình, từ đó hăng hái, tự giác chủ động tích cực tham gia các chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát kết quả, tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đảm bảo thường xuyên, liên tục theo đúng đề án xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã phê duyệt. Xác định phát triển kết cấu hạ tầng là một trong những khâu đột phá nhằm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cần tập trung huy động, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư của Trung ương, của tỉnh, vốn của các chương trình, dự án để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm theo các tiêu chí đã quy hoạch nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, khuyến khích huy động các nguồn lực từ Nhân dân. Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện, các phòng, ban chuyên môn căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện hướng dẫn, thẩm tra hồ sơ đối với các tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu để kịp tiến độ của tỉnh thẩm tra, thực hiện tốt công tác báo cáo tiến độ tiêu chí của ngành mình phụ trách về Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện định kỳ hàng tháng theo quy định. Đối với các xã thì quyết tâm rà soát, hoàn thành các tiêu chí xây dựng ra mắt theo lộ trình kế hoạch của huyện đã đề ra cho xã, Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Bình xây dựng kế hoạch phấn đấu duy trì đạt chuẩn đô thị văn minh trong năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây đã yêu cầu tất cả các xã và thị trấn phải nghiêm túc khẩn trương xây dựng nội dung kế hoạch cụ thể trong việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trước mắt phải duy trì các tiêu chí đã đạt được, rà soát tháo gỡ khó khăn ở những tiêu chí còn chưa đạt, lãnh đạo các xã phải có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo xã để bám sát mục tiêu nội dung của kế hoạch số 73/KH-UBND của Ủy ban nhân dân huyện đề ra, từ đó huy động cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư cùng quyết tâm hoàn thành Nghị quyết số 19-NQ/HU của Đảng bộ huyện đề ra quyết tâm phấn đấu về đích huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.

Kim Lan - Quốc Nam

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết