Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây: tổ chức gặp gỡ tiếp xúc với Nhân dân và doanh nghiệp xã Bình Nhì về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)
27/04/2023

Chiều ngày 27/4/2023, tại Nhà Văn hóa xã Bình Nhì, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức buổi gặp gở tiếp xúc với Nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn xã Bình Nhì về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI). Chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Tuấn - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các Hội, đoàn thể, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, các ban ngành huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Bình Nhì và gần 200 lượt người dân trên địa bàn.

Người dân tham gia đóng góp ý kiến tại buổi tiếp xúc

Tại buổi gặp gỡ, đại diện Ủy ban nhân dân xã đã thông tin đến người dân và doanh nghiệp về 11 nội dung liên quan đến chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI). Sau đó người dân có ý kiến xoay quanh các nội dung như: người dân xin mở thêm tuyến đường giao thông nông thôn để thuận lợi trong giao thông đi lại vận chuyển hàng hóa nông sản và vấn đề xin được cấp sổ đỏ đăng ký sử dụng đất còn gặp khó khăn chưa thực hiện được.

Ông Phan Thành Duy - Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử  dụng đất huyện trả lời kiến nghị của người dân

Ông Đặng Xuân Hiệp – Chủ tịch UBND xã Bình Nhì trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân

Các ý kiến, kiến nghị của người dân được đại diện Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện và Ủy ban nhân dân xã Bình Nhì trả lời những lĩnh vực thuộc thẩm quyền. Về vấn đề xin mở đường giao thông việc này còn phải thông qua sự thống nhất đồng lòng của tất cả các hộ dân nằm trên tuyến đường vì thế hiện nay chưa thực hiện được, riêng ý kiến xin tách thửa cấp sổ đỏ đăng ký quyền sử dụng đất của hộ dân tại xã Bình Nhì nguyên nhân thửa đất này do vị trí và diện tích nằm ở mặt tiền cặp bờ kênh nên vướng phải Quyết định 08/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa nên không thể cấp sổ đỏ được.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện trả lời các ý kiến của người dân

Tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây đã thông tin và trả lời thêm những kiến nghị của người dân về những lĩnh vực kinh tế xã hội người dân quan tâm, đồng thời mong muốn người dân chia sẻ những khó khăn với chính quyền địa phương để thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao trong đó có ý thức của người dân cùng bảo vệ môi trường, đăng ký thu gom và phân loại rác thải tại nguồn; ông cũng tuyên truyền vận động người dân tích cực đăng ký định danh điện tử góp phần thực hiện tốt Đề án 06 của Chính Phủ về Chuyển đổi số tạo điều kiện thuận lợi cho Người dân trong đăng ký các thủ tục hành chính công…

Kim Lan

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết