Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức tọa đàm điểm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
30/03/2023

Sáng ngày 30/3/2023, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây chọn Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tọa đàm điểm cấp huyện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. Ông Huỳnh Thanh Bình – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; ông Nguyễn Văn Thảnh – Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; ông Nguyễn Trung Hậu – Thanh tra viên Thanh tra huyện chủ trì buổi tọa đàm. Cùng dự buổi tọa đàm còn có đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện, các cán bộ, công chức đang công tác tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện.

Tọa đàm pháp luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu được xem 02 tiểu phẩm “Muốn yên thì chi” và “Bồi dưỡng thôi mà”, sau đó cùng nhau phân tích các tình huống của 02 tiểu phẩm để hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng như: tham nhũng là gì? nhận diện các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước; quy định xử lý người có hành vi tham nhũng; quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham nhũng; pháp luật quy định về việc bảo vệ người phản ánh tố cáo hành vi tham nhũng; các quy định xử lý các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ; quy định việc tặng quà, việc nhận quà tặng và việc xử lý quà tặng,...Ngoài ra, tại buổi tọa đàm, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện cũng đã phát biểu nhận diện những hành vi có khả năng dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, từ đó đề ra các giải pháp để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị mình.

Ông Huỳnh Thanh Bình – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa dàm

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Huỳnh Thanh Bình – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong thời gian tới, đề nghị lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, trường học, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện kịp thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhận diện rõ những hành vi có thể dẫn đến tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị của mình ở bộ phận, vị trí công việc nào để tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực; nâng cao vai trò trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong tận tụy phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, nâng cao tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến; công mai, minh bạch trong sử dụng ngân sách, tài chính để thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Quốc Nam

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết