Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Vĩnh Hựu: Ra quân Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2023
12/03/2023

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong xây dựng nông thôn mới. Trong Tháng Thanh niên năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chọn ngày 12/3 là Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Thực hiện kế hoạch số 47-KH/ĐTN ngày 22/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện Đoàn về Tháng Thanh niên năm 2023. Sáng ngày 12/3/2023, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên xã Vĩnh Hựu ra quân Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2023. Đây là điểm nhấn trong Tháng Thanh niên được Huyện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động chọn làm điểm.

Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Hựu ra quân Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2023

Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, Huyện Đoàn khởi xướng nhiều hoạt động như: trồng thêm cây xanh, trồng hoa ven đường; triển khai mô hình “Con đường bích họa”, “Cột điện nở hoa”, “Vườn ươm thanh niên”; cải tạo nhà cửa, vườn, ao, chuồng, làm đẹp hệ thống hàng rào, cổng; làm hàng rào xanh; dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, kênh rạch, xử lý các điểm đen về môi trường. Hướng dẫn người dân phân loại, xử lý rác thải thành phân hữu cơ tại hộ gia đình; tham gia tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân thay đổi hành vi, thói quen sinh hoạt gây hại đối với môi trường,…Hỗ trợ thanh  niên phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, dịch chuyển cơ cấu kinh kế, nâng cao thu nhập cho thanh niên nông thôn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh… đã tiếp tục khẳng định quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ trong dựng xây quê hương, đất nước.

Tại buổi ra quân, Bí thư Xã Đoàn đã phát động và kêu gọi các bạn đoàn viên thanh niên toàn xã phát huy lòng nhiệt tình, trách nhiệm, sức trẻ và sự sáng tạo của mình, tham gia trồng cây xanh tạo cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp.

Các bạn đoàn viên dọn dẹp vệ sinh và trồng hoa trên tuyến đường tỉnh lộ 872

Qua đây, tuổi trẻ xã Vĩnh Hựu đã tổ chức ra quân hưởng ứng sôi nổi ngày cao điểm như: chăm sóc các bồn hoa, trồng hoa trên tuyến đường tỉnh lộ 872 với chiều dài 2km.

Với tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ gắn với phương châm “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, Ngày hoạt động cao điểm “Tuổi trẻ Vĩnh Hựu chung tay xây dựng nông thôn mới” đã khơi dậy sức trẻ, khát vọng, hoài bão của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, giúp Đoàn viên thanh niên có cơ hội được rèn luyện, trưởng thành, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong việc xung kích thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị giao phó.

Mai Hồng

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết