Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Xã Bình Nhì: Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Bình Nhì lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028
23/02/2023

Sáng ngày 23/02/2023, tại Nhà Văn hóa xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, Hội Nông dân xã Bình Nhì tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có ông Trần Văn Luông - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện, ông Lê Tấn Thanh Long - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã và 70 hội viên nông dân tiêu biểu trong xã.

Ông Trần Văn Luông - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện phát biểu tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Bình Nhì đã không ngừng đổi mới nội dung hoạt động, thực hiện tốt các phong trào thi đua của Hội cấp trên đề ra. Trong nhiệm kỳ, Hội đã phát triển mới 125 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn xã đến nay là 2.141 hội viên, Hội đã xây dựng và thành lập được 9 mô hình kinh tế tập thể, hàng năm có trên 82% hộ nông nghiệp của xã đăng ký tham gia chuyên đề Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; cuối năm 2022 qua bình xét cấp tỉnh có 186 hộ,cấp huyện có 404 hộ,cấp xã có 414 hộ. Hội còn tích cực vận động nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân đến nay đạt được trên 340 triệu đồng, từ nguồn vốn này, Hội đã hỗ trợ cho 69 hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã Bình Nhì cũng phối hợp các đơn vị tổ chức được 6 lớp dạy nghề cho trên 250 lao động nông thôn. Phong trào Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao và các hoạt động xã hội bảo vệ môi trường là một nhiệm vụ trọng tâm mà Hội Nông dân xã Bình Nhì luôn chú trọng triển khai thực hiện trong suốt nhiệm kỳ qua. Hội đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên tham gia thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kết quả đến nay đã có 89 hội viên nông dân tự nguyện đóng góp hơn 450 ngày công lao động, hiến 4,3 ha đất vườn trị giá hơn 5,5 tỷ đồng để góp phần xây dựng công trình giao thông nông thôn phát triển hạ tầng cơ sở, ...từ đó góp phần đáng kể vào việc ra mắt xã Bình Nhì đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2022.

Ngoài ra, Hội cũng đã chú trọng tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, đến nay đã xây dựng được 5 mô hình nông dân bảo vệ môi trường thích ứng biến đổi khí hậu, có 2.141/2.141 hội viên nông dân đăng ký cam kết và được công nhận sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, xã hiện có 18 điểm tập kết vỏ thuốc bảo vệ thực vật. Hội còn quyết liệt phát động hội viên nông dân tham gia thực hiện tốt kế hoạch phân loại xử lý rác thải tại nguồn kết quả có 1.981/2.141 hội viên đã tham gia thực hiện đạt tỷ lệ 92,52 %. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã chủ động phối hợp cùng Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện tổ chức 69 lớp tập huấn, hội thảo với gần 2.500 lượt hội viên nông dân tham gia chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất, trồng trọt chăn nuôi và hướng dẫn cho hội viên nông dân tích cực đăng ký tham gia đăng ký tạo dựng các sản phẩm OCOP như: dưa hấu Bình Nhì, Lúa VD20...

Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Bình Nhì nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt trước Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 2023-2028 gồm 11 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên, ông Nguyễn Trung Hậu - tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Nhì nhiệm kỳ mới.

Kim Lan

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết