Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Xã Bình Phú dẫn đầu về cải cách hành chính năm 2022
01/03/2023

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua, Cấp ủy, Chính quyền xã Bình Phúhuyện Gò Công Tây luôn tập trung, chú trọng  nâng cao chất lượng công tác này và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trở thành xã dẫn đầu về công tác CCHC năm 2022.

 

 Người dân xã Bình Phú tham gia buổi tuyên truyền về giải quyết thủ tục hành chính

Để công tác CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thực sự đi vào chiều sâu, thực chất, Ủy ban nhân dân xã Bình Phú đã xây dựng Kế hoạch CCHC cụ thể và ban hành ngay từ đầu năm, nhằm xác định rõ nhiệm vụ để các ban ngành, đoàn thể, từng cán bộ, công chức phối hợp thực hiện tốt và hoàn thành đúng thời gian quy định. Bên cạnh đó, để công tác CCHC đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân xã tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền về CCHC. Ủy ban nhân dân xã đã công khai bảng niêm yết các danh mục TTHC đạt 100% theo quy định, trong đó niêm yết 35 lĩnh vực với 186 thủ tục hành chính. Các văn bản liên quan đến TTHC đều được công khai kịp thời, đầy đủ, đúng mẫu thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết mới, được chia theo từng lĩnh vực tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp dễ tìm hiểu.

Phân công công chức Văn phòng - Thống kê làm đầu mối kiểm soát TTHC chủ trì, phối hợp với các công chức chuyên môn thường xuyên rà soát các thủ tục, các danh mục TTHC theo Quyết định 1546/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại Ủy ban nhân dân xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Việc tuyên truyền công tác kiểm soát TTHC: Hợp đồng trách nhiệm giữa công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC xã và cán bộ Đài truyền thanh thực hiện tuyên truyền trên Đài mỗi tháng 02 lượt tin bài về TTHC; đồng thời viết tin bài về công tác giải quyết TTHC của đơn vị phát trên Đài truyền thanh của xã và tuyên truyền trên trang thông tin điện tử xã.

Thường xuyên cập nhật các quyết định của  Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố danh mục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ để niêm yết công khai tại Tiếp nhận và Trả kết quả, trên hệ thống Đài Truyền thanh. Duy trì công khai đầy đủ số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người đứng đầu cơ quan và cán bộ được phân công tiếp nhận phản ánh, kiến nghị. Có thực hiện đồng bộ cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; luôn tập trung thực hiện quy chế liên thông trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của xã. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC xã luôn thực hiện đúng quy định, có văn bản xin lỗi khi giải quyết quá hạn trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy định.

Theo bà Phan Thị Nin Ca, Công chức Văn phòng – Thống kê xã Bình Phú, các cán bộ, công chức của xã luôn xem việc đẩy mạnh CCHC là nhiệm vụ quan trọng để nổ lực, phấn đấu hoàn thành tốt. Nhờ đó, trong năm 2022, công tác CCHC của xã Bình Phú đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong lĩnh vực cải cách TTHC. Theo đó xã đã tiếp nhận 1.306 trường hợp và đã giải quyết đúng hẹn 100% hồ sơ. Đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ Bưu chính công ích 214/1306 hồ sơ. Đa số hồ sinh phát sinh qua dịch vụ Bưu chính công ích chỉ là lĩnh vực đất đai.

Cùng với chú trọng cải cách TTHC, thời gian qua, xã Bình Phú luôn tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức học tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. Đến nay, 100% CBCC của xã đã sử dụng thư điện tử công vụ và sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử E-Office để điều hành công việc. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các TTHC của xã đã tạo điều kiện thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành, quản lý, giúp cho các lĩnh vực hoạt động của xã được thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí của công dân và doanh nghiệp, hướng đến sự hài lòng của người dân.

Hiện nay lĩnh vực công nghệ thông tin phân công công chức Văn hóa – Xã hội (Văn hóa thông tin) chịu trách nhiệm. Xã trang bị được 21 máy vi tính đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu công tác, đạt tỷ lệ 105%  trên tổng số cán bộ, công chức (trong đó có 20/21 máy được kết nối mạng Internet và 01 máy kết nối mạng nội bộ). Cán bộ, công chức có trình độ A tin học trở lên. Hệ thống Camera thông minh có thực hiện tại khuôn viên xã. Hệ thống Wifi thông minh đã phủ hết toàn bộ Ủy ban nhân dân xã.

Đặc biệt, Ủy ban nhân dân xã còn trang bị thiết bị sử dụng phần mềm đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính,  lấy ý kiến của người dân tại bộ phận tiếp nhận. Nhờ đó ngày càng tạo được niềm tin và nhận được sự đồng tình của người dân về công tác CCHC của xã.

Ông Cổ Văn Mười - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Phú khẳng định, hiện nay các TTHC đều được công khai, minh bạch; địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân cũng được niêm yết tại bộ phận một cửa của xã. Ủy ban nhân dân xã thường xuyên rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, chú trọng công tác tiếp công dân. Để ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC, Bình Phú sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành hướng đến sự hài lòng của người dân.

Chiều ngày 23 tháng 02 năm 2023, tại hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số tỉnh Tiền Giang năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, Ủy ban nhân dân xã Bình Phú đã vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang trong thực hiện tốt chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2022. Có được kết quả trên chính là nhờ sự quyết tâm trong lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Cấp ủy và chính quyền xã Bình Phú, nhằm góp phần nâng cao chất lượng trong công tác cải cách hành chính cũng như phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

 

Nguyễn Văn Thường

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết