Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Xã Long Bình: Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028
23/03/2023

Sáng ngày 23/3/2023, Công đoàn cơ sở xã Long Bình tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xã Long Bình nhiệm kỳ 2023-2028

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Thanh Tuấn - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, ông Lê Tấn Nên - Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, Hội đồng nhân dân xã, các ban, ngành, đoàn thể và 100% công đoàn viên của xã Long Bình.

Công đoàn cơ sở xã Long Bình với 33 công đoàn viên trong đó có 29 đảng viên, trong nhiệm kỳ qua Công đoàn cơ sở xã đã giới thiệu kết nạp 3 đảng viên. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng Công đoàn xã đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định rõ vai trò đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống cho đoàn viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Công đoàn cơ sở xã đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hiểm y tế, tiền lương, tiền thưởng của đơn vị liên quan đến cán bộ, đoàn viên. Qua đó góp phần bảo đảm các chế độ, quyền lợi cho cán bộ, đoàn viên, Công đoàn cơ sở xã đã chủ động xây dựng quy chế phối hợp với Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở về tổ chức Hội nghị  cán bộ công chức hàng năm được thực hiện tốt, hoạt động Ban thanh tra nhân dân đi vào nề nếp hiệu quả. Công đoàn cơ sở xã luôn quan tâm chăm lo lợi ích thiết thực cho công đoàn viên, giới thiệu công đoàn viên vay vốn hỗ trợ kinh tế từ các nguồn như quỹ CEP hơn 36 triệu đồng. Ngoài ra, Công đoàn xã tích cực thực hiện các phong trào thi đua như: Xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở gắn với cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Tấn Nên - Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng, các thành tích đã đạt được của xã Long Bình nói chung, Công đoàn xã nói riêng. Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn xã tiếp tục thực hiện tốt, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, lấy lợi ích của đoàn viên là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp thu hút người lao động và tổ chức công đoàn; đặc biệt quan tâm, chăm lo tới đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. iếp tục đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công việc cho đoàn viên, người lao động; phát động phong trào thi đua yêu nước phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị. Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, bản lĩnh, kiến thức cho đoàn viên Công đoàn.

Ông Lê Thanh Quân -  Phó Chủ tịch UBND xã trao giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn

Với tinh thần Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn xã Long Bình nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 thành viên và bầu 3 đại biểu đi dự đại hội công đoàn huyện Gò Công Tây nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Bùi Văn Khanh - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Long Bình được bầu giữ nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Long Bình nhiệm kỳ mới. Dịp này, Ủy ban nhân dân xã Long Bình đã biểu dương khen thưởng cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ vừa qua.

Kim Lan

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết