Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Xã Long Vĩnh tích cực hưởng ứng thực hiện việc phân loại rác tại nguồn
16/03/2023

Môi trường là nơi chúng ta sinh sống, phát triển hàng ngày, là không gian để sinh tồn rất nhiều động vật, thực vật trong tự nhiên. Truy nhiên ngày nay do ý thức không tốt của con người mà môi trường ngày càng trở nên ô nhiễm nặng nề. Sự ô nhiễm này không chỉ gây suy giảm chất lượng môi trường sống mà còn đe dọa đến chính sự sống của con người trên trái đất. Hiện nay, rác thải ngày càng nhiều, việc xử lý rác thải sinh hoạt ở nông thôn còn nhiều khó khăn. Người dân chủ yếu là đốt rác tại hộ gia đình, vứt rác ra đường, ao, hồ, kênh rạch…Việc hướng dẫn người dân thu gom, phân loại tại hộ gia đình là cần thiết. Việc tạo ý thức, hình thành thói quen trong mọi gia đình rất cần được chú trọng để bảo vệ môi trường, vừa tận dụng được rác thải làm kinh tế, làm phân hữu cơ bón cho cây trồng.

Hội nghị triển khai Phương án thu gom và phân loại rác thải sinh hoạt xã Long Vĩnh

Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường ở xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây luôn được cấp ủy và chính quyền, các ngành, đoàn thể xã, ấp tập trung tuyên truyền thực hiện từng bước đạt được kết quả như mong muốn. Thực hiện theo Kế hoạch liên tịch số 102/KH-UBND-MTTQ ngày 07/6/2022 của Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gò Công Tây về việc phối hợp thực hiện phân loại và xử lý rác thải tại nguồn trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025. Xã Long Vĩnh xây dựng và triển khai Kế hoạch số 131/KH-UBND-UBMTTQ ngày 29/6/2022 của Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc về Phối hợp thực hiện phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn xã Long Vĩnh giai đoạn 2022 - 2025. Phương án số 01/PA-UBND ngày 06/02/2023 về thu gom và phân loại rác thải sinh hoạt, tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của Cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn xã Long Vĩnh trong công tác phân loại tại nguồn và thu gom xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn. Xây dựng hoàn thiện Phương án thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn trên địa bàn xã với mục tiêu triển khai xây dựng đồng bộ hệ thống quản lý thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn nhằm kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường, sức khỏe người dân, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Mô hình thu gom rác thải nhựa hỗ trợ học sinh nghèo của phụ nữ ấp Phú Quới, xã Long Vĩnh

Qua thống kê hiện trên địa bàn xã Long Vĩnh có 03 trường học, 01 cơ quan, 03 chợ, 03 doanh nghiệp, 18 hộ kinh doanh, rác thải sinh hoạt từ hộ gia đình là 2.352 hộ, với tổng số dân là 8.396 người, tổng lượng rác phát sinh trong ngày là khoảng trên 03 tấn. Phương án thu gom rác thải sinh hoạt nông thôn chỉ đề xuất thu gom đối với rác thải sinh họat đã phân loại. Hiện trên địa bàn xã có 678 hộ đăng ký với Ban quản lý công trình công cộng huyện bao gồm các tuyến đường chủ yếu cặp tuyến Tỉnh lộ 872, đường huyện 16A, đường huyện 16C, đường huyện 11, đường Vĩnh Quới, đường Hưng Hòa – Long Bình, số còn lại xã tổ chức thu gom. Từ ngày 01/03/2023, Tổ thu gom rác của xã Long Vĩnh sẽ tổ chức thu gom 02 ngày trong tuần, cụ thể vào ngày thứ tư thu gom rác vô cô, thứ bảy thu gom rác hữu cơ.

Mô hình ủ phân hữu cơ bằng men vi sinh của phụ nữ ấp Vĩnh Quới, xã Long Vĩnh

Việc phân loại rác tại hộ gia đình, vai trò rất quan trọng là phụ nữ. Trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Vĩnh xây dựng và thực hiện các mô hình như: “Tổ thu gom rác thải và phân loại rác tại hộ gia đình và cộng đồng dân cư”, “Mô hình thu gom rác thải nhựa hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”, “Mô hình ủ phân hữu cơ bằng men vi sinh”, “Mô hình đào hố chôn lắp xử lý rác hữu cơ dễ phân hủy bón cho cây trồng, “Đăng ký xe thu gom rác”. Đã nhận và cấp 500 sọt rác, 20 bình nhựa ủ phân vi sinh cho hội viên phụ nữ và phát động các phong trào lồng ghép khác trong bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.                                          

Trong thời gian tới xã Long Vĩnh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ và người dân về thực hiện việc phân loại xử lý thu gom rác thải sinh hoạt tại nguồn, tạo thói quen để rác thải đúng nơi quy định và đúng lịch thu gom, tạo vẽ mỹ quan xanh đẹp cho quê hương xóm làng, rác thải sinh hoạt trước khi đưa đi xử lý cần phải phân loại ngay tại hộ gia đình, trong gia đình có đất trống, có điều kiện thì đào một hố phía sau nhà có hình vuông kích thước trung bình, trên miệng hố có nắp đậy đảm bảo an toàn, trong hố chứa rác thải hữu cơ, thai thế sản phẩm nhựa dùng một lần trong đời sống sinh hoạt và ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường. Đây cũng là việc làm thiết thực cùng với địa phương xã Long Vĩnh thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Thanh Xuân

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết