Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Xã Long Vĩnh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023
28/02/2023

Chiều ngày 27/02/2023, tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã Long Vĩnh, Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023. Có trên 40 người dự, ông Đặng Công Tiên - Bí thư Đảng ủy xã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023

Mục đích, yêu cầu của việc thi đua là: Tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm để kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 – 2025.

Các nội dung thi đua là: tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác khen thưởng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Tiếp tục quán triệt tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Thông tư số 11-TT/TU ngày 25/4/2014 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của xã, huyện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ngay từ đầu năm; căn cứ chỉ tiêu thi đua Ủy ban nhân dân huyện giao các ngành xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức các phong trào thi đua, tập trung thực hiện hoàn thành 15 chỉ tiêu thi đua phát triển kinh tế - xã hội, 02 chuyên đề thi đua năm 2023, 04 chuyên đề thi đua giai đoạn (giai đoạn 2019-2025, giai đoạn 2021-2025, giai đoạn 2022-2025 và giai đoạn 2022-2025). Thi đua xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện tốt cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng và các hoạt động xã hội.

Biểu dương khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiến tiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022

Dịp này, Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh đã Quyết định khen thưởng cho 29 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiến tiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

Ông Đặng Công Tiên - Bí thư Đảng ủy xã phát biểu kết luận, chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Đặng Công Tiên - Bí thư Đảng ủy xã, biểu dương những cá nhân đạt thành tích lao động tiên tiến trong năm 2022, động viên các đồng chí chưa đạt, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2023, đồng thời, ông yêu cầu các ngành triển khai sâu rộng và thường xuyên Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2023. Tổ chức cho cán bộ công chức đăng ký danh hiệu thi đua theo hướng dẫn. Tổ chức 02 đợt thi đua tập trung: đợt 1: từ đầu năm đến 30/4, đợt 2: Từ 1/5 đến cuối năm; quá trình thực hiện phải theo dõi và tổ chức sơ kết, tổng kết khen thưởng kịp thời. Căn cứ quy chế làm việc và các quy chế phối hợp tiến hành chấm công và căn cứ kết quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ để bình xét thi đua. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, đài truyền thanh tuyên truyền cho công tác thi đua, khen thưởng nhằm nhân rộng các điển hình, các gương người tốt việc tốt.

Thanh Xuân

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết