Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Xã Long Vĩnh tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023
14/03/2023

Sáng ngày 14/03/2023, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngành Văn hóa - Thông tin, Công Đoàn cơ sở, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Vĩnh phối hợp tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023. Đến dự có bà Trần Thị Kim Anh – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, bà Huỳnh Thoại đăng Thơ – Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã, bà Lê Thị Luận – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, ông Phạm Hoàng Ngởi - Bí thư Xã Đoàn Long Vĩnh, cùng cán bộ ban ngành, đoàn thể xã, ấp, sinh viên, học sinh trong xã dự và xuất phát chạy từ Trụ sở Ủy ban nhân dân xã đến Cầu Rạch Vách tuyến đường huyện 16C gần 1km và ngược lại. 

Lễ phát động ngày chạy Olympic xã Long Vĩnh

Việc tổ chức này, nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Bác Hồ kêu gọi toàn dân tập thể dục (27/3/1946 – 27/3/2023), đồng thời tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng ngày chạy Olympic trở thành hoạt động truyền thống hàng năm, từng bước tạo thoái quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho mọi người. Qua đây tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện thể dục thể thao trong việc bảo vệ sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Bà Trần Thị Kim Anh – Phó Chủ tịch UBND xã ra hiệu lệnh xuất phát 

Cán bộ ban ngành, đoàn thể xã, ấp, sinh viên, học sinh trong xã hưởng ứng ngày chạy Olympic

Sinh thời Bác Hồ rất quan tâm đến công tác giáo dục sức khỏe cho nhân dân Bác đã dạy “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng có sức khỏe mới thành công. Mỗi người dân yếu ớt tức là làm cho cả nước yếu ớt, mỗi người dân khỏe mạnh tức là góp phần cho cả nước khỏe mạnh, luyện tập thể dục thể thao, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước”.

Thanh Xuân

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết