Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Xã Long Vĩnh tổ chức lễ trao lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2023
19/01/2023

Ngày 19/01/2022, tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã Long Vĩnh, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Long Vĩnh đã tổ chức Lễ trao lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Đến dự có đồng chí Lê Văn Lĩnh - Thiếu tá, trợ lý tuyên huấn Ban chỉ huy Quân sự huyện Gò Công Tây, đồng chí Đặng Công Tiên - Bí thư Đảng ủy xã Long Vĩnh, các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, Bí thư, Trưởng ấp các ấp và 10 gia đình và tân binh.

Lễ trao lệnh gọi nhập ngũ năm 2023 xã Long Vĩnh

Trong chương trình được Ban Chỉ huy Quân sự xã Công bố Quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Công bố lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phát biểu giao nhiệm vụ động viên thanh niên trúng tuyển. Đoàn Thanh niên phát biểu ý kiến thể hiện tốt vai trò tổ chức đoàn trong công tác tuyển quân. Ý kiến cảm tưởng của tân binh về chấp hành lệnh gọi, chấp hành kỷ luật trong quân đội phấn đấu hoàn thành nghĩa vụ trong thời gian tại ngũ.

Đ/c Huỳnh Thanh Nhân trao lệnh gọi nhập ngũ cho tân binh

Toàn xã Long Vĩnh có 10 tân binh đã nhận lệnh gọi và sẳn sàng lên đường nhập ngũ vào ngày 09/02/2023.                                     

Trong những năm qua, lĩnh vực quốc phòng của xã Long vĩnh đã liên tục giữ vững thành tích hoàn thành nhiệm vụ được giao, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của xã nhà là một công tác thường xuyên đã trở thành nề nếp trong hoạt động của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể xã, ấp và nhân dân địa phương, chất lượng năm sau luôn cao hơn năm trước. Đặc biệt là thanh niên tình nguyện ngày càng cao, toàn xã không có quân nhân đào bỏ ngũ, thành tích đó đã tiếp tục khẳng định tuổi trẻ xã Long Vĩnh đã nhận thức sâu sắc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nghĩa vụ thiêng liên và cao quý của công dân.

  Thanh Xuân

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết