Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Xã Long Vĩnh tổ chức tọa đàm chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 gắn với lộ trình giải pháp thực hiện xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022
03/06/2022

Sáng ngày 03/6/2022, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã Long Vĩnh, Đảng ủy xã Long Vĩnh tổ chức tọa đàm chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tuyên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay” gắn với lộ trình, giải pháp thực hiện xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Đến dự có đồng chí Tạ Minh Trí - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thượng tá, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, đồng chí Dương Văn Siêng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, cùng cán bộ ban ngành, đoàn thể xã, ấp.

Qua ngợi ý của đồng chí Đặng Công Tiên, Bí thư Đảng ủy xã có 12 ý kiến tham luận của Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể và các ấp tập trung tham luận với những vấn đề cơ bản như: liên hệ về giải pháp rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng của cá nhân theo chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Giải pháp nâng cao hiệu quả trong học tập, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách và nhiệm vụ được phân công. Các giải pháp học tập và noi theo. Giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình tuyến đường hoa, tuyến đường kiểu mẫu. Các giải pháp đối với việc phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình và đăng ký thu gom, phấn đấu thực hiện đạt 95% trở lên để đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Đề xuất nhiều giải pháp phối hợp để tổ chức thực hiện nhằm đạt tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

Trong đời sống xã hội, đạo đức có vai trò rất to lớn, đạo đức là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, là động lực phát triển xã hội. Hồ Chí Minh một lãnh tụ thiên tài, nhà tư tưởng, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc và nhân loại đã luôn quan tâm hàng đầu đến vấn đề đạo đức. Người đã để lại cho dân tộc Việt Nam một vi sản vô cùng quý báo đó là tư tưởng Hồ Chí Minh; tấm gương đạo đức, tác phong đạo đức của người mãi mãi tỏa sáng trong mỗi tâm hồn người dân Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác - Lê Nin là nền tảng tư tưởng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bao gồm nhiều nội dung rất phong phú, đa dạng được hình thành và phát triển gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng không mệt mỏi của người. Đây là bài học, là chuẩn mực cho việc giáo dục, rèn luyện, xây dựng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của người để cho thế hệ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hôm nay và mai sau tiếp bước noi theo.

   Thanh Xuân

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết