Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Xã Long Vĩnh tổ chức tọa đàm phòng, chống tham nhũng năm 2022
03/10/2022

Chiều ngày 03/10/2022, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Long Vĩnh, Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh tổ chức Tọa đàm phòng, chống tham nhũng năm 2022. Đến dự có đồng chí Đặng Công Tiên - Bí thư Đảng ủy xã Long Vĩnh, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân, các ngành đoàn thể xã và Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp các ấp trong xã.

Tọa đàm phòng, chống tham nhũng năm 2022 xã Long Vĩnh

Trong buổi tọa đàm, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh phát biểu nhận diện phòng, chống tham nhũng. Thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị nhất là công khai minh bạch các quy trình, thủ tục có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của đơn vị nhằm giúp cho người dân tham gia giám sát hoạt động của đơn vị. Đồng thời, giúp cho cán bộ, công chức có ý thức hơn trong thực hiện chức trách, công vụ của mình, rèn luyện xây dựng quy tắc đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức trong đơn vị. Thực hiện trung thực trong việc công khai minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định. Nêu cao vai trò lãnh đạo phụ trách, thường xuyên kiển tra đối với công việc của cán bộ công chức chuyên môn, rà soát công việc hàng tuần. Thực hiện kiểm tra đột xuất lịch công tác của công chức.

Qua ý kiến nhận định và gợi ý, các đại biểu đã bốc thăm và trả lời các câu hỏi pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đã nhận định được pháp luật hiện hành, các biểu hiện tham nhũng, đưa ra các giải pháp hiệu quả nhằm ngăn ngừa, không để xảy ra tham nhũng.

Cuộc tọa đàm này, nhằm tạo điều kiện cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nghiên cứu sâu các quy định về pháp luật phòng, chống tham nhũng để giải đáp những vấn đề mà cán bộ công chức đặt ra trong buổi tọa đàm, nghiên cứu nhận diện những hành vi “gây phiền hà”, “nhũng nhiễu”, tham nhũng ở đơn vị mình, nhất là lĩnh vực như tài chính, đất đai, giải quyết thủ tục hành chính và các công việc khác có liên quan đến người dân, từ đó đưa ra các giải pháp phòng, chống một cách hiệu quả.

Đ/c Đặng Công Tiên - Bí thư Đảng ủy xã phát biểu tại buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm đồng chí Đặng Công Tiên - Bí thư Đảng ủy xã Long Vĩnh nhấn mạnh, trong những năm qua, nhiều văn kiện của Đảng và pháp luật của Nhà nước đã nêu rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định yêu cầu phải coi trọng và nâng cao vai trò của các cấp, các ngành trong việc phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên trong thực tế vẫn còn một số vấn đề cần thống nhất nhận thức và có các giải pháp để tăng cường công tác này. Do đó cần có các giải pháp nhằm tăng cường công tác tuyên truyền góp phần huy động được sự tham gia chủ động, nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, sự ủng hộ mạnh mẽ của dư luận xã hội và sự “vào cuộc” hiệu quả của các phương tiện thông tin đại chúng. Đề xuất được các cơ chế phòng ngừa, nhất là các giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trong đó quan tâm đến việc hoàn thiện những quy định liên quan đến quyền và trách nhiệm phòng, chống tham nhũng của các cấp, các ngành. đặc biệt là làm thế nào để các cơ quan nhà nước là địa chỉ tin cậy nhân dân tin tưởng phản ánh, kiến nghị liên quan đến hiện tượng về công tác phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan, Mặt trận Tổ quốc và các thành viên của mặt trận để tuyên truyền, vận động trong nhân dân, góp phần từng bước nâng cao nhận thức, thái độ của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội đối với việc phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, góp phần làm cho các văn bản pháp luật được thông qua ngày càng sát với thực tiễn và có tính khả thi hơn

Thanh Xuân

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết