Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Xã Thành Công, huyện Gò Công Tây phấn đấu thực hiện tiêu chí chưa đạt sớm hoàn thành Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2022
12/04/2022

Tiêu chí thu nhập và tiêu chí môi trường được đánh giá là những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, có vai trò thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nhưng đây cũng là tiêu chí khó đối với địa phương. Xã Thành Công, huyện Gò Công Tây đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí này đạt chuẩn vào quý III năm 2022.

Trong năm 2022, xã Thành Công là một trong 02 xã được chọn ra mắt xã nông thôn mới nâng cao của huyện Gò Công Tây. Trong thời gian qua, xã Thành Công đã tích cực thực hiện duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới nâng cao, đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất văn hoá, công tác tuyên truyền vận động người dân chung tay thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao luôn được thực hiện. Qua công tác rà soát theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, hiện tại xã Thành Công tự đánh giá đã đạt 12/19 tiêu chí. Chưa đạt 7/19 tiêu chí gồm: tiêu chí 2 (giao thông); tiêu chí 5 (giáo dục); tiêu chí 6 (văn hoá); tiêu chí 10 (thu nhập); tiêu chí 13 (tổ chức sản xuất); tiêu chí 14 (y tế); tiêu chí 17 (môi trường). Bộ mặt nông thôn xã có sự thay đổi tích cực. Cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, các điều kiện về y tế, giáo dục, văn hóa và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Cùng với các tiêu chí về y tế, văn hóa và tổ chức sản xuất, tiêu chí thu nhập và tiêu chí môi trường hiện nay đang được địa phương chú trọng thực hiện, phấn đấu ra mắt xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022. Đến thời điểm hiện nay, qua khảo sát thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã Thành Công đạt khoảng 60 triệu đồng/người/năm. Theo quy định Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn thì thu nhập phải đạt từ 64 triệu đồng/người/năm trở lên. Hiện nay, xã đã tiến hành khảo sát và đánh giá với quyết tâm thực hiện tiêu chí này sẽ sớm hoàn thành trong thời gian tới đây.

Xã Thành Công, huyện Gò Công Tây vốn là xã thuần nông có vị trí địa lý nằm cách rất xa với trung tâm huyện, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua, xã đã tranh thủ các nguồn lực, hỗ trợ thực hiện các mô hình phát triển kinh tế như: Chăn nuôi gia súc, gia cầm, sản xuất lúa giống, trồng màu dưới chân ruộng chuyển đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái trên nền đất lúa…Tuy nhiên, do tập quán sản xuất, chăn nuôi của người dân còn nhỏ lẻ, manh mún, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế nên những mô hình này chưa phát huy hết hiệu quả. Vì vậy xã xác định việc hoàn thành tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới nâng cao là quan trọng. Xã đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, trọng tâm là các giống có năng suất, chất lượng cao, tăng cường công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân, phát triển hình thức hợp tác, liên kết trong cung ứng giống, vật tư, công nghệ sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm...Hiện nay, trên địa bàn xã có 1 Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Bình Nhựt hoạt động hiệu quả, Hợp tác xã cung ứng phân bón, giống cho nông dân và nhận thu mua, bao tiêu hàng hóa nông sản, tạo điều kiện cho nông dân ổn định thị trường đầu ra của hàng hóa.

Ông Lê Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy xã, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới nâng cao Thành Công cho biết: “Đảng ủy - Ủy ban nhân dân xã Thành Công đã khẩn trương chỉ đạo cho các hội, đoàn thể kết hợp các ngành chức năng của huyện tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, hướng dẫn các mô hình làm ăn đạt hiệu quả cho người dân, mở thêm các lớp dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nhàn rỗi ở địa phương đồng thời hỗ trợ các nguồn vốn vay giúp nông dân có vốn sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, đặc biệt lưu ý có kế hoạch hỗ trợ phương án làm ăn cụ thể cho các hộ khó khăn của xã”.

Ngoài ra, để nâng cao thu nhập cho người dân, đòi hỏi chính quyền địa phương cần tập trung xây dựng các mô hình phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất phù hợp. Trong đó trọng tâm đẩy mạnh thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong chăn nuôi, trồng trọt, thực hiện thâm canh cây trồng có hiệu quả. Cùng với đó thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trên cơ sở khai thác lợi thế đất đai, khí hậu của địa phương và gắn với thị trường. Triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm thường xuyên cho lao động nhàn rỗi ở nông thôn.

Về tiêu chí môi trường, Ban Chỉ đạo xã đã phát động phong trào chung tay xây dựng môi trường, cả hệ thống chính trị, các hội đoàn thể, cán bộ công chức và nhân dân cùng đồng lòng chung sức tham gia xây dựng, duy trì cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. Dạo quanh xã Thành Công hôm nay, dễ dàng nhận thấy các tuyến đường liên ấp được nhựa hóa phẳng phiu, thuận lợi trong giao thông vận chuyển cho người dân vừa được tô điểm bằng các loại hao như hoa Hoàng yến bông vàng, cúc thược dược, dừa cạn…vừa tạo vẻ mỹ quan xinh đẹp cho tuyến đường vừa tạo điểm nhấn ấn tượng cho du khách mỗi khi đến đây. Tin tưởng rằng, với sự quyết tâm đồng thuận cao, xã Thành Công sẽ sớm hoàn thành và ra mắt xã Nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình kế hoạch đã đề ra.

 

                                                                             Kim Lan

Liên kết Liên kết