Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Xã Thành Công: Tổ chức đối thoại với cá nhân và tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn ấp Bình Nhựt
11/11/2021

Người dân tham gia tại buổi đối thoại

Sáng ngày 16/9/2021, tại Trường Mẫu giáo xã Thành Công, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp cùng các ngành chuyên môn huyện, Ủy ban nhân dân xã Thành Công tổ chức buổi đối thoại với người dân trên địa bàn ấp Bình Nhựt về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính. Thành phần tham dự buổi đối thoại gồm: Về phía cấp huyện có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính, đại diện chuyên viên các phòng chuyên môn; Về phía cấp xã có Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Công, cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính, công chức các ngành chuyên môn xã; cùng 30 người dân trên địa bàn ấp Bình Nhựt.

* Đồng chí Nguyễn Thanh Phong – Chủ tịch UBND xã gợi ý những nội dung cần trao đổi trong buổi đối thoại như sau:

- Nhận xét về thái độ, cách ứng xử, hướng dẫn hồ sơ của công chức chuyên môn tại Bộ phận Một cửa trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

- Có ý kiến về quy trình, trình tự thực hiện các thủ tục hành chính.

- Có đánh giá, góp ý hoặc ý kiến về thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiếp dân, xứ lý đơn thư, khiếu nại tốt cáo trên địa bàn xã.

- Công chức chuyên môn giải đáp các thắc mắc của nhân dân về quy trình thực hiện các thủ tục hành chính, đặc biệt là cách thức nộp hồ sơ online mức độ 3, 4.

- Các đại biểu tham dự cho ý kiến về hình thức nộp hồ sơ online sau một thời gian thực hiện.

- Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng gải quyết thủ tục hành chính ở địa phương hiện nay và ý kiến về các vấn đề có liên quan xoay quanh các thủ tục hành chính cũng như là công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp dân, xứ lý đơn thư, khiếu nại tốt cáo góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương.

* Ý kiến người tham dự:

- Cán bộ xã hầu hết đều tiếp dân với thái độ nhiệt tình, vui vẻ, thân thiện, hướng dẫn hồ sơ thân thiện, tận tình.

- Đi làm CMND công an đòi phải có giấy khai sinh, rồi còn đòi phải có ngày sinh. Trình tự bổ sung ngày tháng sinh sao thấy khó hiểu và rườm rà quá, có cách nào giải quyết cho nhanh, lẹ cho dân đỡ cực.

- Bị bệnh ung thư hay bệnh gì thì mới được hưởng tiền hàng tháng bệnh tật.

- Cần gắng màn hình trình chiếu, hướng dẫn hồ sơ tại nơi giải quyết hồ sơ cho người dân tìm hiểu trong lúc chờ đợi.

- Phòng, chống tham nhũng đạt hiểu quả cần đẩy mạnh công khai đặc biệt các công trình xây dựng cơ bản sử dụng nguồn đóng góp của nhân dân, các tyến đường điện ánh sáng quang có sự tham gia đóng góp kinh phí từ nhân dân như tổng thu hàng tháng, tổng chi sửa chữa, chi tiền điện.

* Giải đáp của công chức chuyên môn:

- Đồng chí Nguyễn Phúc Nhân – Công chức Lao động, Thương binh và Xã hội giải đáp như sau: Người bị ung thư tùy theo mức độ bệnh tình, sự ảnh hưởng của bệnh đến khả năng sinh hoạt của bản thân mà được xem xét hưởng hưởng bảo trợ hàng tháng cho người khuyết tật.

Theo quy định thì hưởng trợ cấp hàng tháng không dựa trên loại bệnh, mà ở đây là trợ cấp người khuyết tật, dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật dựa trên khả năng suy giảm các chức năng sinh hoạt hàng ngày như: việc đi lại ăn uống, tiểu tiện, nghe hiểu người khác nói gì, diễn đạt ý muốn bản thân, đọc viết tính toán, hòa nhập cộng đồng,….

Người yêu cầu đến UBND xã mang theo CMND người bệnh, người khai, giấy tờ chứng minh việc bệnh hoặc suy giảm khả năng sinh hoạt, nhận tờ khai xin xác định mức độ khuyết tật, đạng khuyết tật, khai đầy đủ và nộp cho công chức Lao động, Thương binh và Xã hội. Sau 5 ngày làm việc xem xét hồ sơ, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật của xã sẽ họp và ra biên bản kết luận. Sau đó, tiến hành niêm yết công khai 5 ngày làm việc và cấp giấy xác nhận khuyết tật.

Người được cấp giấy xác nhận khuyết tật mang nộp bộ sơ gồm tờ khai trợ giúp xã hội hàng tháng, giấy xác nhận khuyết tật đến UBND xã làm hồ sơ xét hưởng. Trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Hội đồng xét hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng xã họp ra kết luận, sau đó niêm yết 05 ngày làm việc kết quả xét duyệt và ra biên bản họp hội đồng. Trong vòng 2 ngày làm việc UBND xã lập tờ trình và nộp hồ sơ về Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện, đề nghị hưởng trợ giúp hàng tháng cho đối tượng. Tổng quy trình giải quyết là 28 ngày.

- Đồng chí Nguyễn Minh Quang – Công chức Tư pháp – Hộ tịch giải đáp như sau:

Bổ sung ngày tháng sinh trong giấy khai sinh thì người yêu cầu phải cung cấp được bằng chứng chứng minh được ngày sinh mà người yêu cầu bổ sung là có căn cứ. Trường hợp không cung cấp được và cung cấp bằng chứng không có căn cứ chấp nhận thì lấy ngày 01 tháng 01. Đây là quy định của thủ tục bổ sung hộ tịch.

* Kết luận của chủ trì cuộc họp:

 Chủ tịch UBND xã tiếp thu các ý kiến đóng góp của bà con về các thủ tục hành chính, cách thức nộp hồ sơ, thái độ tiếp dân của đội ngũ cán bộ, công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

 Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. Người dân có thể xem quy trình thực hiện, nếu có vấn để thắc mắc hoặc phát hiện có sự khác nhau giữa quy trình niêm yết và quy trình thực hiện thực tế của cán bộ, công chức chuyên thì có thể yêu cầu được giải trình.

 Đồng thời, có niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở Ủy ban, người dân phản ánh kiến nghị theo địa chỉ mail hoặc số điện thoại đường dây nóng.

Trong thời gian tới, Ủy ban sẽ có sự chỉ đạo công chức phụ trách kiểm soát thủ tục hành chính xây dựng các bộ hồ sơ mẫu cho từng trường hợp cụ thể có thể phát sinh.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Công cũng kiến nghị với cấp trên tại buổi đối thoại về các vấn đề liên quan đến việc nộp hồ sơ online, đề nghị trang bị thêm về trang thiết bị phục vụ, mở các lớp tập huấn đại trà cho toàn thể người dân về việc tiếp cận với trang một của điện tử và việc nộp hồ sơ online, theo dõi thời gian giải quyết hồ sơ trên máy tính.

Hiện nay, yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành nói chung và trong giải quyết thủ tục hành chính nói riêng, mong rằng người yêu cầu thủ tục hành chính phối hợp tốt với công chức tiếp nhận để cùng nhau rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.

Về việc công khai minh bạch trong công tác phòng, chống tham nhũng đặc biệt các công trình xây dựng cơ bản sử dụng nguồn đóng góp của nhân dân, các tuyến đường điện ánh sáng quang có sự tham gia đóng góp kinh phí từ nhân dân. Hình thức công khai niêm yết tại bảng niêm yết tại trụ sở Ủy ban, trong các cuộc họp tổ nhân dân tự quản. Ghi nhận ý kiến của bà con sẽ đa dạng hơn hình thức công khai bằng cách niêm yết tại Trụ sở, Nhà Văn hóa ấp điểm sinh hoạt cộng đồng tại các ấp.

           

Công Lộc

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết