Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Xã Thạnh Nhựt - huyện Gò Công Tây: Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện kiểm tra kết quả củng cố, nâng chất xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, giải pháp xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
13/04/2022

Chiều ngày 08/4/2022, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Gò Công Tây tổ chức kiểm tra tại xã Thạnh Nhựt về kết quả củng cố, nâng chất xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, giải pháp xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Đinh Tấn Hoàng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; ông Huỳnh Thanh Bình - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; ông Phạm Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện và lãnh đạo, các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới UBND xã Thạnh Nhựt.

Buổi làm việc của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện tại xã Thạnh nhựt

Qua rà soát đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao của Thủ tướng Chính Phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đến nay, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây duy trì đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Có 06 tiêu chí xã chưa đạt gồm: tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 5 về giáo dục, tiêu chí số 12 về lao động, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất, tiêu chí số 14 về y tế và tiêu chí số 17 về môi trường.

Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện đã có những ý kiến đánh giá, định hướng để xã tiếp tục có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt. Trong đó nhấn mạnh lưu ý cần khẩn trương rà soát, duy tu, duy trì các tuyến đường giao thông, hoàn chỉnh các tuyến đang nằm trong danh mục đầu tư xây dựng để hoàn thành tiêu chí số 2 giao thông. Ngoài ra, xã Thạnh Nhựt cần tập trung có kế hoạch xây dựng trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa trọng điểm ở các ấp đảm bảo xanh - sạch - đẹp tạo vẽ mỹ quan, điểm nhấn có chỉ tiêu vệ sinh môi trường của xã. Ngoài ra, cần chú ý thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nâng cao ý thức người dân trong phân loại rác thải tại nguồn và tăng số lượng người dân tham gia đăng ký thu gom rác tập trung.​

Ông Đinh Tấn Hoàng – Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện nhấn mạnh Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thạnh Nhựt cần tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp để sớm hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, chú trọng kết nối chuỗi liên kết đầu ra nông sản cho người dân, gia tăng thu nhập bình quân, tạo việc làm cho người lao động. Sau khi củng cố, nâng chất hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo lộ trình tới tháng 10 năm 2022, huyện sẽ tiến hành kết hợp thẩm định và có bước tiếp theo đăng ký phấn đấu hoàn thiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

 

                                                                                           Kim Lan

 

Liên kết Liên kết