Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây tổ chức Lễ phát động xây dựng xã Vĩnh Hựu đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao trong năm 2023
13/04/2023

Chiều ngày 13-4-2023, tại Nhà văn hóa xã Vĩnh Hựu, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Hựu tổ chức Lễ phát động xây dựng xã Vĩnh Hựu đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao trong  năm 2023.

Lễ phát động xây dựng xã Vĩnh Hựu đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao trong năm 2023

Tham dự Lễ phát động có đồng chí Lê Nhất Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Thượng tá Huỳnh Ngọc Hiệp – Huyện ủy viên, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện, đồng chí Lê Thị Thanh Minh - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

Đ/c Trương Thái Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Hựu thông qua Nghị quyết số 56-NQ/ĐU của Đảng ủy xã

Tại lễ phát động, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trương Thái Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Hựu thông qua Nghị quyết số 56-NQ/ĐU của Đảng ủy xã về các nội dung chủ yếu nhằm tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng xã Vĩnh Hựu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Trong đó, xác định xây dựng xã nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ chính trị quan trọng hướng vào nông dân, nông nghiệp, nông thôn, trong đó lấy người dân làm chủ thể. Căn cứ vào tình hình thực tế, Đảng ủy xã chỉ đạo rà soát các nội dung, phần việc, phân công trách nhiệm cụ thể, lộ trình thời gian hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Lấy phát triển kinh tế kinh tế làm đòn bẩy để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Để thực hiện tốt các tiêu chí trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới nâng cao đến với mọi cán bộ, đảng viên, cộng đồng người dân. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện các công việc cấp ủy, chính quyền đều đưa ra bàn bạc công khai dân chủ tạo sự đồng tình ủng hộ của người dân. Được công nhận và ra mắt xã nông thôn mới vào năm 2016, Đảng bộ, chính quyền xã Vĩnh Hựu xác định chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, chính vì thế Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Hựu tiếp tục quyết tâm phấn đấu nhiều hơn nữa, tranh thủ tối đa mọi nguồn lực tập trung cho đầu tư phát triển sản xuất để nâng cao đời sống người dân. Phấn đấu hoàn thành ra mắt xã Vĩnh Hựu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023.

Qua đánh giá kết quả bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đến nay, xã Vĩnh Hựu đạt được 11/19 tiêu chí tương ứng với 64/75 chỉ tiêu, còn lại 8 tiêu chí, 11 chỉ tiêu đang quyết tâm phấn đấu hoàn thành kịp thời gian lộ trình kế hoạch đề ra.

Đ/c Lê Nhất Nam - UVBTVHU, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động

Tại lễ phát động, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Vĩnh Hựu đã kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân cùng quyết tâm, đồng lòng tích cực tham gia các chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, thực hiện tốt phân loại rác thải, tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn…tập trung đầu tư cho sản xuất, xây dựng nền kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững, ổn định. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn liền với tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, tạo bộ mặt đổi thay ngày càng khang trang đổi mới của xã Vĩnh Hựu xứng đáng với danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao.

Kim Lan

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết