Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Xã Vĩnh Hựu: Tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây dừa và quản lý sâu đầu đen hại dừa
24/02/2023

Ngày 23 tháng 02 năm 2023, Hội Nông dân xã Vĩnh Hựu phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây dừa và quản lý sâu đầu đen hại dừa 02 cuộc, buổi sáng tại nhà ông Lưu Chí Hiếu, ấp Phú Quý có 30 cán bộ, hội viên, nông dân tham dự, buổi chiều tại trụ sở ấp An Ninh có 27 cán bộ, hội viên, nông dân tham dự.

Buổi tập huấn tại nhà ông Lưu Chí Hiếu ấp Phú Quý

Tại buổi tập huấn, bà con nông dân được nghe bà Trần Thị Tuyết Nhung – Nhân viên Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện hướng dẫn về đặc điểm sinh học của sâu đầu đen, triệu chứng gây hại, biện pháp quản lý sâu đầu đen và khi phát hiện vườn dừa bị sâu đầu đen gây hại thì việc trước tiên báo với chính quyền địa phương để quản lý kịp thời tránh lây lan diện rộng. Và áp dụng một số biện pháp để quản lý sâu như: tiến hành chặt các tàu lá dừa có sâu đầu đen đem đi tiêu hủy tập trung để tiêu diệt sâu. Sử dụng nguồn thiên địch như ong ký sinh, bọ xít bắt mồi, kiến vàng, bọ đuôi kìm…; sử dụng một số chế phẩm  sinh học như nấm xanh (Metarhizium sp), nấm trắng (Beauveria sp) phun ướt đều mặt lá dưới, có thể phun nhiều lần cách nhau 05 - 07 ngày. Một số biện pháp hóa học và không phun ngừa thuốc hóa học khi chưa phát hiện triệu chứng gây hại của sâu đầu đen.

Vĩnh Hựu có diện tích 675ha. Vĩnh Hựu hiện chưa ghi nhận sâu đầu đen hại đừa nhưng nguy cơ đối tượng này xâm nhập từ những địa phương lân cận trong thời gian tới là rất cao. Đây là loài sâu có đặc tính lây lan nhanh diện rộng, gây thiệt hại về kinh tế cho nông dân.

Qua buổi tập huấn, nông dân được hướng dẫn các biện pháp để lưu ý quản lý loài sâu này, nhằm bảo vệ tốt vườn dừa, phát triển kinh tế.

Mộng Chiêu

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết