Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Xã Vĩnh Hựu tổ chức Lễ Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030
17/03/2023

Sáng ngày 17/3/2023, Ban Chấp hành Đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã phối hợp Văn hóa thông tin - Hội Liên hiệp Phụ nữ - Công đoàn cơ sở xã Vĩnh Hựu tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030, và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân - Hưởng ứng Chương trình “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày” năm 2023.

Đến dự có đồng chí Dương Thị Bích Liên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, trưởng các ban, ngành, đoàn thể và hơn 50 đoàn viên, thanh niên, hội viên, học sinh cùng tham dự.

Lễ Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030

Nhằm góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân và thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể  dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp  phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Qua đó, vận động mọi người dân tự chọn cho mình môn thể thao phù hợp để tập luyện hàng ngày nhằm tạo thói quen vận động hợp lý suốt đời để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Dương Thị Bích Liên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, mong rằng, mỗi người dân, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã Vĩnh Hựu tùy theo điều kiện, sức khỏe, lứa tuổi hãy chọn cho mình một môn thể thao tập luyện phù hợp để nâng cao sức khỏe. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm nay nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030, và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân - Hưởng ứng Chương trình “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”. Thông qua đó, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tác dụng của việc tập luyện thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật và chất lượng cuộc sống của quần chúng nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thời, là sự kế thừa và phát huy tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với phương châm “Dân cường thì nước mạnh”.

Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và học sinh trên địa bàn xã  tham gia chạy hưởng ứng Ngày chạy Olympic năm 2023

Ngay sau lễ phát động, các ban, ngành, đoàn thể và cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, trên địa bàn xã đã tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân với lộ trình dài 2.000m. Đây là một trong những hoạt động thể dục thể thao cộng đồng phù hợp cho mọi lứa tuổi, nâng cao sức khoẻ, thể lực, góp phần cùng thành phố xây dựng lối sống, môi trường văn hóa lành mạnh, hình ảnh thành phố năng động và phát triển đồng thời vận động mọi người dân tích cực tham gia rèn luyện thể dục thể thao; mỗi người dân tự chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để rèn luyện thân thể hàng ngày, nâng cao sức khỏe cho mình và cho cộng đồng.

Mai Hồng

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết