Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Xã Vĩnh Hựu tuyên truyền các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao
24/02/2023

Nhờ đạt chuẩn nông thôn mới nên đời sống của người dân xã Vĩnh Hựu ngày càng được nâng lên đáng kể. Từ đó, chính quyền và nhân dân xã đã nỗ lực tiếp tục nâng cao chất lượng, từng bước hoàn thiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Tính đến nay, xã Vĩnh Hựu đã thực hiện đạt 11/19 tiêu chí tương ứng 64/77 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Trong năm 2023, xã quyết liệt hoàn thành các tiêu chí còn lại. Đặc biệt, xác định nhân dân là chủ thể thực hiện và là người được hưởng lợi từ chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, địa phương rất quan tâm công tác tuyên truyền, kêu gọi người dân hưởng ứng. Qua 3 ngày Tiểu ban tuyên truyền thực hiện kế hoạch tuyên truyền được 5 cuộc có trên 150 người dự.

Tuyên truyền các tiêu chí nông thôn mới nâng cao ở ấp Phú Quý

Tại buổi tuyên truyền các tuyên truyền viên tập trung vào các tiêu chí chưa đạt như: giao thông, điện, trật tự an toàn xã hội và nhất là tiêu chí môi trường vì đây là tiêu chí khó, có làm tốt tiêu chí này mới tạo nên diện mạo nông thôn mới tươi đẹp.

Dù đã đạt được tiêu chí xã nông thôn mới, nhưng Đảng ủy, chính quyền xã vẫn luôn chỉ đạo các ấp, cán bộ phụ trách phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Để đạt được các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023, Vĩnh Hựu phải nỗ lực tập trung thực hiện hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt trên tinh thần quyết tâm cao nên chính quyền địa phương luôn dồn sức khắc phục, thường xuyên sâu sát địa bàn để thuyết phục, vận động nhân dân cùng hưởng ứng, tuyên truyền để người dân hiểu được tầm quan trọng khi xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần nhân dân, xây dựng xã Vĩnh Hựu ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

Mộng Chiêu

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết