Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Xác định đúng hướng, giá trị kinh tế ngành Nông nghiệp huyện Gò Công Tây ngày càng phát triển
30/04/2022

Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 05 ngày 25/01/2021 của Huyện ủy Gò Công Tây về phát triển nông nghiệp bền vững gắn với đa dạng hóa các loại hình hợp tác; Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” gắn với xây dựng nông thôn mới; Đề án “Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện”, trong năm 2021 huyện Gò Công Tây đã chuyển đổi gần  1.950 ha đất trồng lúa sang trồng các loại cây trồng khác bao gồm: cây ăn trái trên 197 ha, trồng cỏ 109 ha, cây trồng khác 24 ha, trồng màu chuyên canh 150 ha, trồng màu luân canh gần 1.500 ha. Nâng tổng diện tích đất lúa đã chuyển đổi sang trồng các loại cây trồng khác trên địa bàn huyện Gò Công Tây là trên 11.000 ha, trong đó nhiều nhất là chuyển sang trồng màu luân canh trên 8.400 ha, tập trung các loại cây màu có giá trị kinh tế cao như: dưa hấu, ớt, bắp, rau các loại, kế đến là các loại cây ăn trái khác…

Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp huyện, trên cùng một đơn vị diện tích, mô hình trồng cây ăn trái trên nền đất lúa sẽ cho hiệu quả kinh tế cao hơn mô hình trồng lúa từ 2 - 11,6 lần, mô hình trồng màu cho hiệu quả kinh tế cao hơn từ 2,5 - 13,8 lần so với trồng lúa. Đến cuối năm 2021, toàn huyện có trên 5.500 ha ràu màu các loại, sản lượng thu hoạch trên 105.000 tấn, trên 4.300 ha diện tích trồng cây lâu năm, sản lượng thu hoạch gần 60.000 tấn, chủ yếu là các loại cây trồng như: thanh long, bưởi da xanh, dừa…..từng bước hình thành vùng chuyên canh cây ăn trái, giúp giá trị sản phẩm trồng trọt trên 01 ha canh tác được nâng lên đáng kể tập trung nhiều ở địa bàn các xã: Đồng Sơn, Đồng Thạnh, Thạnh Nhựt, Vĩnh Hựu, Long Vĩnh….

Trong sản xuất lúa tập trung phổ biến các giống lúa chất lượng cao, phẩm chất tốt, sản xuất theo mô hình “1 phải 5 giảm”, sử dụng công nghệ sinh thái để quản lý rầy nâu và bệnh virut trên lúa. Liên kết xây dựng cánh đồng lớn với tổng quy mô 3.000/9.222ha, chiếm trên 32,5% diện tích đất lúa, gấp 1,88 lần so với kế hoạch, chủ yếu là các giống VD20, Nàng Hoa 9 với khoãng 85 - 90% diện tích có ký kết hợp đồng tiêu thụ với các doanh nghiệp giúp người nông dân an tâm không phải lo ngại về đầu ra bấp bênh hoặc bị thương lái ép giá, mô hình này giúp giảm chi phí sản xuất 2,6 triệu đồng/ha, lợi nhuận tăng thêm từ 2,4 - 3,4 triệu đồng/ha. Thực hiện tốt việc liên kết vùng kinh tế phía Đông, giai đoạn đầu đã liên kết kết sản xuất theo mùa vụ, tiêu thụ sản phẩm và từng bước hình thành xây dựng nhãn hiệu tập thể gạo Gò Công.

Công tác ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ đã bám sát vào yêu cầu thực tế phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Các mô hình, dự án ứng dụng thí điểm được nhân rộng, tạo điều kiện cho người sản xuất tiếp cận những tiến bộ trong sản xuất như: Mô hình “1 phải 5 giảm” và công nghệ sinh thái; mô hình nhân nuôi ong ký sinh bọ cánh cứng hại dừa; mô hình nuôi gà sử dụng đệm lót sinh học; mô hình nuôi tôm thẻ an toàn sinh học…Bên cạnh đó còn, đã triển khai và nhân rộng dự án “Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng canh tác dưa lưới tại xã Bình Nhì, diện tích 1.300 m2, đồng thời xây dựng 21 nhà lưới trồng rau tại các xã (sử dụng nhà mãng, bình quân mỗi năm người nông dân  sản xuất được 10 vụ rau, lợi nhuận khoảng 664 triệu đồng/ha/năm).

Bên cạnh đó, huyện Gò Công Tây còn triển khai thực hiện thí điểm mô hình sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao, diện tích 9,7 ha ở xã Bình Tân, kinh phí 1,150 tỷ đồng, sử dụng đồng bộ gồm hệ thống bơm tự động, máy cấy, máy gieo hạt, hệ thống điện, đến nay đã nhân rộng mô hình này đến địa bàn 04 xã khác là Long Vĩnh, Vĩnh Hựu, Long Bình và Bình Tân, tổng diện tích trên 1.400 ha. Tham gia mô hình này, người nông dân được hỗ trợ 40% lúa giống, phân bón thông minh, vi sinh vật phân hủy rơm rạ và thuốc bảo vệ thực vật. Kết quả mô hình bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn bên ngoài mô hình gần 19,4 triệu đồng/ha/vụ.

Thực hiện mô hình trình diễn lúa ST24 cung ứng vật tư đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra tại 03 xã Thạnh Nhựt, Thạnh Trị, Thành Công, quy mô 10 ha/ xã (người nông dân được hỗ trợ 50% lúa giống và phân bón). Thực hiện mô hình phun thuốc bảo vệ thực vật trên lúa bằng máy bay không người lái quy mô 60 ha ở xã Bình Tân và Long Bình.

Toàn huyện có 10 mô hình sản xuất được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGap, quy mô trên 122 ha gồm 29,1 ha rau màu, 10,1 ha thanh long gần 83 ha lúa. Nhìn chung các sản phẩm an toàn đều tìm được thị trường đầu ra ổn định.

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, đến nay huyện Gò Công Tây có 17 sản phẩm được công nhận, trong đó có 16 sản phẩm đạt 4 sao cấp tỉnh gồm 09 sản phẩm chế biến từ nấm Đông trùng hạ thảo, 02 sản phẩm chế biến từ nấm Linh chi và 05 sản phẩm gạo. Chính nhờ kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP góp phần xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, nâng cao uy tín, thương hiệu sản phẩm Gò Công Tây ngày một vươn xa hơn trên thị trường.

Ngọc Thơ

Liên kết Liên kết