Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Đại hội Hội Nông dân xã Vĩnh Hựu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028
17/02/2023

Sáng ngày 17/02/2023, tại Nhà văn hóa xã Vĩnh Hựu, Hội Nông dân xã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII nhiệm kỳ 2023-2028.

Đến dự Đại hội có ông Lê Văn Chính - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gò Công Tây, ông Trương Thái Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Khối Dân vận xã và 70 hộ là hội viên tiêu biểu, đại diện cho 2.154 hội viên nông dân trong toàn xã về tham dự đại hội.

Quang cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhiều chính sách mới của Đảng, Nhà nước song Hội Nông dân xã Vĩnh Hựu đã tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Hội Nông dân huyện Gò Công Tây, Đảng ủy xã Vĩnh Hựu, sự hỗ trợ của Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể xã. Hội Nông dân xã Vĩnh Hựu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, để nâng cao chất lượng tuyên truyền, Hội Nông dân xã luôn đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, thông tin về hoạt động công tác Hội, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiến thức khoa học kỹ thuật, các gương điển hình trong hoạt động công tác Hội và Phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” nhất là những kinh nghiệm làm giàu của hội viên, nông dân, để cán bộ hội viên, nông dân học tập. Kết quả trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức tuyên truyền 1.194 cuộc có 50.619 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự; phát triển hội viên mới được 134 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn xã đến nay là 2154 hội viên; phối hợp tổ chức 4 lớp dạy nghề cho lau động nông thôn; Hội Nông Dân xã đã xây dựng và thành lập 10 mô hình kinh tế tập thể sản xuất trên lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt; hàng năm có trên 60% số hộ nông nghiệp đăng ký thự chiện chuyên đề thi đua đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”; trong nhiệm kỳ đã vận động quỹ hỗ trợ nông dân được 84.000.000 đồng nâng tổng số đến nay là 297.783.000 đồng. Hội đã giải ngân cho vay hộ nghèo, hộ khó khăn về vốn để sản xuất kinh doanh thoát nghèo.

Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm bầu Ban chấp hành Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2023-2028

Trong nhiệm kỳ qua hội nông dân phối hợp với Nông Nghiệp xã hướng dẫn nông dân lập hồ sơ đăng ký sản phẩm đạt OCOP gồm: Nước đông trùng hạ thảo, bánh đông trùng hạ thảo, Rượu đông trùng hạ thảo,…; phối hợp Nông Nghiệp xã thành lập 01 HTX dịch vụ nông nghiệp vào năm 2019, năm 2021 Đại hội thành viên HTX đổi tên thành HTX nông nghiệp công nghệ cao Bình Qúy gồm 62 thành viên và xây dựng mới 02 tổ hợp tác có 37 thành viên. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Ban chấp hành Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt trước Đại hội

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong nhiệm kỳ qua Hội đã vận động cán bộ, hội viên tự nguyện tích cực tham gia thực hiện tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tham gia đóng góp xây dựng hạ tầng nông thôn, hiến đất đóng góp ngày công, kinh phí thực hiện các công trình xay dựng hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các ý kiến thảo luận tại Đại hội đã chỉ ra những mặt tích cực cần phát huy và những tồn tại, hạn chế và thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Văn Chính - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện và ông Trương Thái Công - Phó Bí thư Đảng ủy xã ghi nhận, biểu dương những thành tích Hội Nông dân xã Vĩnh Hựu đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới 2023-2028, cán bộ, hội viên nông dân xã nhà tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tiếp tục triển khai và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; nông dân thi đua tham gia xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Vĩnh Hựu nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu 11 đồng chí vào ủy viên Ban Chấp hành khóa mới và bầu 13 đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028. Với chủ đề đoàn kết - sáng tạo - hội nhập - phát triển. Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Vĩnh Hựu đã đề ra 10 chỉ tiêu và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028. Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm. Bà Võ Thị Mộng Chiêu được Đại hội tín nhiệm tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Hựu nhiệm kỳ 2023-2028.

Sau một buổi làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Vĩnh Hựu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 thông qua dự thảo Nghị Quyết Đại hội, bế mạc và thành công tốt đẹp.

Mai Hồng

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết