Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Gò Công Tây làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Đồng Thạnh về tình hình triển khai thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
16/02/2023

Sáng ngày 16/02/2023, Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện Gò Công Tây do ông Đinh Tấn Hoàng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Đồng Thạnh về tình hình triển khai xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Đồng Thạnh

Tham gia buổi làm việc có ông Huỳnh Thanh Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo huyện, Văn phòng điều phối và các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Văn Tỵ - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã, ông Lê Đặng Thanh Vân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Trưởng ban Thường trực và các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Đồng Thạnh.

Ông Nguyễn Văn Tỵ - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Đồng Thạnh phát biểu tại buổi làm việc

Qua rà soát kết quả thực hiện việc duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, đến nay xã Đồng Thạnh duy trì 18/19 tiêu chí (tương ứng với 56/57 chỉ tiêu) còn 01 tiêu chí chưa đạt là Tiêu chí 5: Trường học (01 chỉ tiêu).

Căn cứ Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc Gia về xã Nông Thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh; Qua rà soát đến nay xã Đồng Thạnh tự đánh giá đạt 11/19 tiêu chí, tương ứng 54/75 chỉ tiêu. Các tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí 1: Quy hoạch (2/3 chỉ tiêu); Tiêu chí 2: Giao thông (1/4 chỉ tiêu). Tiêu chí 5: Giáo dục (5/6 chỉ tiêu); Tiêu chí 8: Thông tin và Truyền thông (4/5 chỉ tiêu); Tiêu chí 10: Thu nhập (01 chỉ tiêu); Tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất (08 chỉ tiêu); Tiêu chí 16: Tiếp cận pháp luật (2/3 chỉ tiêu); Tiêu chí 17: Môi trường (7/12 chỉ tiêu).

Ông Đinh Tấn Hoàng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

Sau khi nghe Đảng ủy xã báo cáo kết quả thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp, ông Đinh Tấn Hoàng - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Gò Công Tây đã đánh giá chung về tình hình xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Đồng Thạnh, đề nghị Ban Chỉ đạo xã Đồng Thạnh cần quyết tâm nổ lực hơn nữa, tập trung lãnh, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Kết quả quan trọng nhất trong việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đó là làm cho bộ mặt kinh tế, đời sống văn hóa, vật chất và tinh thần của cán bộ và người dân phải có sự thay đổi đáng kể so với khi chưa lên xã nông thôn mới. Phối hợp đồng bộ các giải pháp khác nhau trong công tác tuyên truyền, vận động làm thay đổi nhận thức của người dân để người dân hiểu “mình chính là chủ thể thụ hưởng” các thành quả từ Chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại, từ đó đồng thuận, tích cực cùng nhà nước tham gia xây dựng nông thôn mới theo chủ trương “nhà nước và nhân dân cùng làm”. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã cho chủ trương để Đảng bộ xã Đồng Thạnh triển khai thực hiện các tiêu chí cần nguồn vốn đầu tư từ nhà nước như: mở rộng cấn cấp các công trình giao thông - thủy lợi, lưu ý ưu tiên giải quyết trước các nhu cầu bức xúc của người dân, thực hiện tốt việc quản lý hạ tầng giao thông nông thôn; xây dựng trường học đạt chuẩn, củng cố phát triển hợp tác xã; xác định sản phẩm chủ lực của địa phương; thực hiện tốt chủ trương về bảo vệ môi trường nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 102/KH-UBND-UBMTTQVN ngày 07/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện về việc phối hợp thực hiện phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện Gò Công Tây giai đoạn 2022 - 2025.

Ngọc Thơ

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết