Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Bảo hiểm xã hội huyện Gò Công Tây thực hiện công tác Cải cách thủ tục hành chính
30/11/2021

Xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Trong suốt thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Gò Công Tây đã đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính rút ngắn thời gian nộp bảo hiểm xã hội trên toàn địa bàn huyện Gò Công Tây.

  Trong năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 gây khó khăn trong việc gia tăng số lượng chi trả, Bảo hiểm xã hội huyện Gò Công Tây vẫn quyết tâm phấn đấu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện với các ngành liên quan và đơn vị sử dụng lao động thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế  trên toàn địa huyện. Bảo hiểm xã hội huyện tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, rút ngắn thời gian nộp bảo hiểm xã hội, thời gian chi trả, thời gian giải quyết hồ sơ cho người lao động, vận động hơn 90% người lãnh lương hưu chi trả qua thẻ ATM...từ đó giảm đáng kể thời gian chờ đợi cho người dân.

   Song song đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Gò Công Tây còn thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung, công khai các loại thủ tục hành chính liên quan đến giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được triển khai thực hiện thường xuyên. Qua kiểm tra, rà soát đã thay thế đơn giản hóa hồ sơ thủ tục chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cụ thể như việc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cấp sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ 27 thủ tục xuống còn 25 thủ tục theo Quyết định 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đều được Bảo hiểm xã hội huyện Gò Công Tây niêm yết công khai đầy đủ tại cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện và tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện theo Công văn số 798/BHXH-VP ngày 31/3/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

    Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội huyện Gò Công Tây còn đẩy mạnh giao dịch điện tử trong thực hiện thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người dân thông qua giao dịch hồ sơ điện tử, đồng thời trả kết quả tiếp nhận các hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Phối hợp với Ngân hàng Agribank huyện hỗ trợ miễn phí chi phí mở thẻ để vận động ngày càng nhiều đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần nhận tiền thông qua tài khoản ATM. Hiện trên địa bàn huyện Gò Công Tây có 100% đơn vị thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,  bảo hiểm thất nghiệp.

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Bảo hiểm xã hội huyện

Tính đến nay, Bảo hiểm xã hội huyện Gò Công Tây đã tiếp nhận hơn 2.900 hồ sơ, trong đó nhận qua giao dịch điện tử là 2.153 hồ sơ, nhận tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả là 647 hồ sơ. Qua đó đã giải quyết và chuyển trả trên 2.000 hồ sơ, trong đó trả qua dịch vụ bưu chính công ích là 1.980 hồ sơ, còn lại trả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như đảm bảo quyền lợi cho trẻ em khi đi khám chữa bệnh, Bảo hiểm xã hội huyện Gò Công Tây đã thực hiện phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi liên thông với dữ liệu đăng ký khai sinh. Hiện, toàn bộ dữ liệu cấp, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình đều được thực hiện thông qua giao dịch điện tử từ Bưu điện huyện Gò Công Tây. Qua đó, đã góp phần giảm thời gian cho đại lý thu tại UBND các xã, thị trấn trong việc nộp hồ sơ và tiền đóng của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

  Bên cạnh đó, trong năm 2021 này, để kịp thời phổ biến rộng rãi ứng dụng VssID đến người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Gò Công Tây đã triển khai cho tất cả 100% đại lý thu bảo hiểm cách hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số, đẩy mạnh công tác thông tin qua hệ thống phát thanh, phát tờ rơi, tờ bướm, tuyên truyền thông qua các cuộc họp, hội nghị, tuyên truyền tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ của Bảo hiểm xã hội huyện. Tính đến hết tháng 11 năm 2021, toàn huyện Gò Công Tây có 100%  đơn vị đăng ký tài khoản ứng dụng VssID với trên 2.500 người cài đặt. 

  Tóm lại, việc triển khai thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm xã hội trong thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi cần giải quyết các vấn đề về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện nói chung và cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội nói riêng. Từ đó đã góp phần đáng kể vào việc thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống của người lao động huyện nhà.

 

                                                                            Kim Lan

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết