Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Công khai hoạt động

Hội Nông dân xã Thành Công hiệu quả từ phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi
06/03/2023

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân xã Thành Công, huyện Gò Công Tây đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, các phong trào thi đua của Hội tiếp tục phát triển, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân xã Thành Công, huyện Gò Công Tây đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, các phong trào thi đua của Hội tiếp tục phát triển, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Nguyễn Quốc Đại - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thành Công cho biết: thực hiện tốt Nghị quyết số 10-NQ/HNDTW, ngày 27/7/2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam về “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020 - 2025”, đã xây dựng 02 mô hình kinh tế tập thể (Tổ hợp tác may; cánh đồng lớn) đạt 100% so với Nghị quyết. Thành lập 01 Tổ hội nghề nghiệp sản xuất lúa chất lượng cao, 01 HTX Nông nghiệp Bình Nhựt, 03 tổ hợp tác (trồng Bông, chăn nuôi Bò, đan lục bình kẽm).

Phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, khai thác hiệu quả mọi tiềm năng, từng bước sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ đó, ngày càng nhiều nông dân tham gia vào tổ chức Hội. Nhiệm kỳ qua, các Chi, Tổ Hội đã phát triển hội viên mới 101 hội viên, so với chỉ tiêu đạt 100%. Tổng số hội viên toàn xã đến nay là 983 hội viên. Không những tăng về số lượng, chất lượng hoạt động của các Chi, Tổ Hội cũng được nâng lên, có 100% Chi Hội và trên 95% Tổ Hội đạt vững mạnh. Có 95 % cán bộ Hội Nông dân xã có trình độ chuyên môn đạt tiêu chuẩn theo quy định. 100 % cán bộ Chi, Tổ Hội được bồi dưỡng, tập huấn về lý luận nghiệp vụ công tác Hội.

Mô hình nhà lưới trồng rau sạch ở ấp Bình Nhựt

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm nòng cốt trong các phong trào phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã Thành Công đã đẩy mạnh thực hiện 03 phong trào lớn của Hội, điển hình là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Phong trào này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ hội viên, nông dân. Trong nhiệm kỳ qua Hội Nông dân xã Thành Công đã tuyên truyền, vận động hướng dẫn hội viên, nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể được 217 cuộc; có 8.272 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự, với nội dung tuyên truyền về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tập thể; phối hợp tổ chức 03 lớp dạy nghề (nuôi dê, trồng mít, dừa malaysia) cho lao động nông thôn, sau học nghề có việc làm ổn định. Ngoài ra, còn tổ chức trên 50 buổi hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân. Hướng dẫn các bước thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác từ khâu khảo sát, lập dự án đến tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định. Kết quả phối hợp Nông nghiệp xã thành lập 01 HTX nông nghiệp tổng hợp Thành Công vào năm 2017 có 100 thành viên. Bên cạnh đó, từ nguồn kinh phí của tỉnh và huyện đã xây dựng 02 mô hình: Mô hình cánh đồng liên kết; mô hình sản xuất lúa hữu cơ theo hướng đạt chuẩn xuất khẩu Châu Âu. Triển khai Hướng dẫn số 11-HD/HNDT ngày 09/10/2020 của Hội Nông dân tỉnh và Kế hoạch của Hội Nông dân xã về việc xây dựng Chi, Tổ Hội nghề nghiệp, kết quả xây dựng mới 01 Tổ Hội nghề nghiệp “Sản xuất lúa chất lượng cao” với 25 thành viên tại ấp Bình Hưng.

Trong nhiệm kỳ, Hội còn vận động hội viên, nông dân đăng ký hộ nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm lồng ghép vào phát động phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, hàng năm có trên 68% hộ nông nghiệp tham gia đăng ký thực hiện, trên 60% số hộ đăng ký đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp. Qua các phong trào đã phát huy tính sáng tạo, tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau bằng nhiều hình thức như cho mượn vốn, cây giống… qua đó, góp phần cùng địa phương giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo đạt chỉ tiêu trên giao. Những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp dần làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Tập huấn chăn nuôi Bò ở ấp Bình Hưng

Để thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi phát triển bền vững, chất lượng hiệu quả, Hội Nông dân xã Thành Công đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực thúc đẩy phong trào thi đua. Nhiệm kỳ qua, Hội nông dân, nông nghiệp xã phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên... đã tổ chức tập huấn và chuyển giao khoa học kỹ thuật được 52 cuộc, với 1.780 người tham dự. Tổ chức 03 lớp dạy nghề có 96 nông dân tham gia, qua dạy nghề có trên 90% học viên sau học nghề có việc làm và đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất có hiệu quả; Phát hành hàng ngàn các loại tài liệu bướm về khuyến nông, khuyến ngư.... cho nông dân, với nhiều nội dung phong phú như phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng gia súc và quản lý sâu bệnh hại cây lúa; phòng và ứng phó bệnh dịch tả heo Châu Phi; cánh đồng lớn; phòng, chống dịch bệnh thủy sản đầu mùa mưa; phòng chống bệnh cúm gia cầm. Nhờ vậy, đã giúp cho hội viên, nông dân nâng cao trình độ kỹ thuật áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ bằng hình thức tạo điều kiện cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất. Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Thành Công tổ chức hoạt động hỗ trợ vốn thông qua ủy thác của Ngân hàng Chính sách - Xã hội, duy trì vả đảm bảo chất lượng hoạt động 06 tổ tiết kiệm và vay vốn, do Hội đảm nhận với tổng nguồn vốn vay 7,7  tỷ đồng, cho 201 hộ vay; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 38 tỷ đồng, cho 347 hộ vay. Hội Nông dân xã luôn quan tâm xây dựng và phát triển nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân, duy trì và phát huy hiệu quả Quỹ Hỗ trợ Nông dân, hàng năm giao chỉ tiêu cho từng Chi, Tổ hội đảm bảo đạt theo chỉ tiêu huyện giao. Trong nhiệm kỳ đã vận động quỹ hỗ trợ Nông dân được 80 triệu đồng, nâng tổng số đến nay là 209 triệu đồng. Hội đã giải ngân cho vay 41 hộ nghèo, hộ khó khăn về vốn để sản xuất, kinh doanh thoát nghèo. Ngoài ra, Hội Nông dân xã được Hội Nông dân tỉnh ủy thác cho xã nguồn vốn 600 triệu đồng cho 27 hộ vay Dự án chăn nuôi Bò sinh sản.

Với vai trò chủ thể, hội viên nông dân xã Thành Công đã tích cực tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến hội viên, nông dân hiểu rõ 5 nội dung phát huy vai trò chủ thể của nông dân, phát huy dân chủ cơ sở để tham gia đóng góp ý kiến, tham gia thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mối nâng cao, nông dân tự nguyện đóng góp ngày công; hiến đất ở, đất vườn, đất nông nghiệp, trên 15.000m2 đất để góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển, nâng cấp các công trình giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng…

Hội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể và Ban Lãnh đạo các ấp vận động hội viên và mạnh thường quân góp tiền xây dựng tuyến đường ánh sáng quang và ánh sáng năng lượng mặt trời được 195 triệu đồng, lắp đặt tại ấp Bình Nhựt, ấp Bình Hưng và ấp Bình Lạc; hiện nay các tuyến đường chính trên địa bàn xã đều có ánh sáng quang.

Thực hiện kế hoạch số 102-KH-UBND-MTTQ ngày 07/6/2022 của Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gò Công Tây; Kế hoạch số 195-KH/HNDX ngày 20/6/2022 của Hội nông dân xã Thành Công về thực hiện phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn xã Thành Công giai đoạn 2022-2025 đến cán bộ hội viên nông dân và nhân dân. Kết quả có 1326/1374 hộ và hội viên đã cam kết phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình chiếm 96,50%, số còn lại tiếp tục cho cam kết do hộ đi làm không có nhà. Các tuyến đường lớn tất cả hộ đã đăng ký xe lấy rác.  

Khen thưởng Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2022

Với những kết quả đạt được trong công tác Hội và phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiệm kỳ qua Hội Nông dân xã Thành Công được Hội Nông dân huyện, Ủy ban nhân dân xã tặng 16 giấy khen cho tập thể Ban Chấp hành, cán bộ Hội có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Được Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện tặng Bằng khen, Giấy khen cho 10 cá nhân có thành tích thực hiện Chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” và 24 hộ nhận giấy khen của Ủy ban nhân dân xã.

Phát huy những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, thời gian tới Hội Nông dân xã Thành Công sẽ ngày càng vững mạnh, xứng đáng là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao và tiến đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Nguyễn Văn Thường

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết