Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: Hội nghị phát triển doanh nghiệp năm 2022
13/04/2022

Sáng ngày 08/4/2022, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây kết hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị phát triển doanh nghiệp huyện Gò Công Tây năm 2022. Dự hội nghị có ông Nguyễn Hoàng Khuyên - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang, bà Nguyễn Thị Thanh Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế Tiền Giang, ông Lê Văn Nê - Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây cùng đại diện hơn 50 hộ kinh doanh buôn bán trên địa bàn huyện.

Đại biểu tham dự Hội nghị phát triển doanh nghiệp năm 2022

Trong năm 2022, huyện Gò Công Tây triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/7/2021 của Tỉnh ủy. Huyện phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó phấn đấu đến năm 2025 phát triển mới thêm 120 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện là 230 doanh nghiệp, tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động. Phát huy phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện để các hộ kinh doanh có đủ điều kiện chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy phát triển mọi hình thức liên kết sản xuất, kinh doanh, cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo liên kết ngành, chuỗi liên kết giá trị, đặc biệt là các mặt hàng chủ lực và có lợi thế cạnh tranh của huyện. Từ đó phát triển đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp trong huyện ngày càng vững mạnh, có ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm với xã hội.

Ông Lê Văn Nê – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

  Hội nghị đã được lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi lên doanh nghiệp, đồng thời được nghe ngành Thuế của huyện giới thiệu các thông tin phổ biến đến hộ kinh doanh những chính sách được hỗ trợ khi chuyển đổi, những quy định về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân. Từ đó góp phần thúc đẩy phát triển doanh  nghiệp, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện nhà, tỉnh nhà sau khi đã trãi qua nhiều khó khăn và thách thức do dịch Covid-19 gây ra.

 Tại hội nghị, các đơn vị tư vấn, hỗ trợ đầu tư, chuyển đổi cho các hộ kinh doanh chuyển sang doanh nghiệp cũng đã giới thiệu hướng dẫn các chính sách cho vay vốn, các quy định của Bộ Công thương trong đó có Thông tư số 40 quy định về những ngành nghề được hỗ trợ miễn phí khi chuyển đổi sang doanh nghiệp, trong đó quy định cụ thể sẽ được miễn phí lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu, miễn phí thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng trong khoảng thời gian đầu thành lập 03 năm, miễn phí cấp phép đăng ký kinh doanh trong việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp.

 

                                                                                        Kim Lan

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết