Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ XV
03/06/2022

Sáng ngày 02/6/2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây đã diễn ra hội nghị triển Tổng kết Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ XIV (2020-2021), triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật huyện Gò Công Tây lần thứ XV (2021-2022). Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Gò Công Tây lần thứ XV đã dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Gò Công Tây lần thứ XIV, Ban Tổ chức đã nhận được 7 giải pháp tập trung vào các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí tự động hóa; xây dựng, giao thông vận tải; vật liệu hóa chất, năng lượng tái tạo, bảo vệ tài nguyên - môi trường….ít hơn 02 giải pháp so với Hội thi lần thứ XIII, chất lượng chưa cao, ý tưởng chưa phong phú, các sản phẩm dự thi của ngành Giáo dục và Đào tạo chiếm trên 85% tổng số sản phẩm dự thi. Kết quả Ban Tổ chức đã trao 02 giải ba và 03 giải khuyến khích cho các tập thể, các cá nhân đạt thành tích tốt tại hội thi.

Đại biểu tham dự hội nghị phát biểu ý kiến

Rút kinh nghiệm qua các lần tổ chức, huyện Gò Công tây tiếp tục xây dựng Kế hoạch và phát động tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật huyện Gò Công Tây lần thứ XV trong 02 năm 2022 - 2023 nhằm phát huy sáng kiến, sáng tạo của tất cả các tầng lớp nhân dân tập trung vào các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện, điện tử, viễn thông. Cơ khí – Tự động hóa; Xây dựng và Giao thông vận tải; nông lâm ngư nghiệp, Tài nguyên và Môi trường; Y dược; Giáo dục và Đào tạo và các lĩnh vực khác như (Công nghệ sinh học, vật liệu, năng lượng, an ninh quốc phòng….) Hạn chót nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 31/5/2023. Ban Tổ chức sẽ trao giấy khen kèm theo tiền thường cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt tham gia hội thi cấp huyện và gửi hồ sơ tham thi dự thi cấp tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban Tổ chức Hội thi phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây đã nhấn mạnh: các cấp, các ngành phải quan tâm xem công tác sáng tạo kỹ thuật là động lực để phát triển kinh tế xã hội, là thước đo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các ngành có liên quan tích cực hỗ trợ người sáng kiến đăng kí bản quyền sản phẩm để đăng kí thương hiệu và bảo vệ quyền tác giả. Tạo nhiều điều kiện thuận lợi để các các tầng lớp nhân dân tích cực phát huy sáng kiến kỹ thuật đặc biệt là các em học sinh; Hội đồng thi đua khen thưởng huyện nghiên cứu đề xuất Ủy ban nhân dân huyện công nhận các sáng kiến kỹ thuật như là sáng kiến kinh nghiệm để động viên, khen thưởng kịp thời, khích lệ người tham gia. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Hội thi để nhiều người biết và tích cực tham gia hội thi trong thời gian tới

Ngọc Thơ 

 

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết