Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây tổ chức tập huấn hướng dẫn đăng tin, bài và bàn giao quyền quản trị, đảm bảo cho Trang thông tin điện tử của xã, thị trấn
31/08/2022

Ngày 31/8/2022, tại phòng họp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Gò Công Tây đã tổ chức tập huấn hướng dẫn đăng tin, bài và bàn giao quyền quản trị, đảm bảo cho Trang thông tin điện tử của xã, thị trấn hoạt động theo đúng pháp luật. Tham dự  buổi tập huấn có ông Võ Ngọc Hòa - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện; công chức phụ trách Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn Vĩnh Bình.

Lớp tập huấn hướng dẫn đăng tin, bài và bàn giao quyền quản trị, đảm bảo cho Trang thông tin điện tử của xã, thị trấn hoạt động theo đúng pháp luật

Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, ông Võ Ngọc Hòa - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện nhấn mạnh: tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho Trang thông tin điện tử và bàn giao quyền quản trị trang Trang thông tin điện tử cấp xã trên địa bàn huyện năm 2022 cho cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện nói chung và địa bàn các xã, thị trấn nói riêng, đồng thời thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh; đặc biệt là chỉ tiêu của Tiêu chí 8 về Thông tin và truyền thông của các xã Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Ông cũng đề nghị đối với các học viên trong thời gian tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ để tiếp thu các nội dung chuyên đề được báo cáo viên trình bày tại buổi tập huấn; trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế trong hoạt động thực tiễn của địa phương. Đối với báo cáo viên tập trung chuyển tải nội dung các chuyên đề tại lớp tập huấn theo hướng thực tế, cụ thể để học viên nắm vững khi áp dụng vào thực tế.

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên đã truyền đạt các chuyên đề như: bồi dưỡng về kiến thức, hướng dẫn một số kỹ năng viết tin, bài, khai thác tư liệu trên Trang thông tin điện tử cấp huyện, cấp xã; giới thiệu trang thông tin điện tử cấp xã; đào tạo hướng dẫn sử dụng, quản trị và cập nhật thông tin Trang thông tin điện tử cấp xã và thảo luận, giải đáp các vướng mắc phát sinh về các nội dung liên quan.

Thông qua lớp tập huấn đã giúp nâng cao kỹ năng viết tin, bài, trình độ nghiệp vụ cho công chức cấp xã, thị trấn góp phần nâng chất lượng hoạt động của Trang thông tin điện tử và Đài truyền thanh cấp xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu thông tin tuyên truyền tại địa phương. Đồng thời nắm được các quy định của Nhà nước về Trang thông tin điện tử, qua đó tham mưu cho UBND các xã, thị trấn thành lập Ban Biên tập, ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử và kịp thời đăng tải các tin tức thời sự phản ánh các hoạt động của Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới Nhân dân, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân và đảm bảo an ninh, quốc phòng ở cơ sở.

Ngọc Thơ

 

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết