Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác
30/06/2021

 

Đồng chí Hồ Văn Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gò Công Tây

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (viết tắt là Chỉ thị 05), huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo góp phần giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Trao đổi với chúng tôi về những kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gò Công Tây Hồ Văn Hùng cho biết:

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, BTV Huyện ủy đã cụ thể hóa ban hành 27 văn bản gồm các chương trình, kế hoạch, công văn, hướng dẫn để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo đạt kết quả cao qua từng năm.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đều xây dựng kế hoạch thực hiện; đồng thời, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, hội viên đăng ký rèn luyện, phấn đấu. Từ đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình và một số cơ quan, đơn vị có cách làm hiệu quả.

Cụ thể, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Gò Công Tây đã tiếp 1.434 lượt công dân, với 557 đơn; các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân được các cơ quan liên quan xem xét giải quyết dứt điểm từng năm, không để xảy ra khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp. Từ năm 2018 đến nay, UBND huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện vận động các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và các nhà hảo tâm ủng hộ trên 20 tỷ đồng, xây dựng, sửa chữa trên 500 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn về nhà ở, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 1,7%.

Nổi bật trong xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay huyện Gò Công Tây đã xây dựng 12/12 xã đạt chuẩn NTM, 1 đô thị văn minh, 1 xã đạt NTM nâng cao (xã Thạnh Nhựt). Huyện phấn đấu ra mắt 1 xã đạt NTM nâng cao (xã Long Vĩnh) và huyện NTM năm 2021. Các ban, ngành, đoàn thể và địa phương đã xây dựng nhiều mô hình có hiệu quả và được nhân rộng như: Hội Liên hiệp Phụ nữ có mô hình Nuôi heo đất, mô hình Hũ gạo tình thương gắn với phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn; Hội Cựu chiến binh có phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế, xóa nghèo; Đoàn Thanh niên có các phong trào Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa…

Đặc biệt, qua tuyên truyền vận động xây dựng NTM, nhân dân tự nguyện hiến hơn 208.775 m2 đất làm đường nông thôn, đóng góp trên 30,164 tỷ đồng thi công nhiều tuyến đường giao thông nông thôn; 139 công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm với kinh phí đóng góp 19,947 tỷ đồng, nạo vét 24 tuyến kinh thủy lợi nội đồng với kinh phí 1,578 tỷ đồng.

Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây khen thưởng các tập thể, cá nhân

có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05

Trong 5 năm qua, việc học tập và làm theo Bác, BTV Huyện ủy Gò Công Tây đã khen thưởng 16 tập thể, 13 cá nhân; đồng thời, đề xuất Tỉnh ủy khen thưởng 1 tập thể và 2 cá nhân.

* Phóng viên (PV): Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn huyện Gò Công Tây có hạn chế nào cần phải khắc phục không, thưa đồng chí?

* Đồng chí Hồ Văn Hùng: Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05 trong 5 năm qua cũng còn một số hạn chế. Đó là, một ít cấp ủy cơ sở chưa chủ động triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và các chuyên đề hằng năm, chưa chọn được nội dung cần làm, cần vận động; chưa kịp thời nhân rộng các mô hình có hiệu quả.

Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan. Việc đăng ký phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn chung chung; chưa có nhiều tập thể, cá nhân làm theo bằng những việc làm cụ thể và thiết thực. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị vẫn còn có mặt còn hạn chế.

* PV: Vậy Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gò Công Tây sẽ tiếp tục tham mưu Huyện ủy chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 như thế nào trong thời gian tới?

* Đồng chí Hồ Văn Hùng: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gò Công Tây sẽ bám sát nội dung Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05”, để tham mưu Huyện ủy chỉ đạo; trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai, nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trước mắt là tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” - nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021

Thứ hai, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội chi, đảng bộ cấp mình gắn với nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với giải quyết có hiệu quả các vấn đề trọng tâm, bức xúc ở cơ sở.

Thứ ba, mỗi cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trong việc học tập và quan trọng là làm theo Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực.

Thứ tư, nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cho thế hệ trẻ; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Thứ năm, các Ban Đảng của Huyện ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện Chỉ thị 05. Tập trung khắc phục những công việc còn hạn chế; định kỳ có tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện của các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhằm bảo đảm cho việc học tập và làm theo Bác được nghiêm túc, có chiều sâu và hiệu quả cao.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

 

Kiều Tước Nguyên (thực hiện)

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết