Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Tham quan điểm trình diễn mô hình sản xuất lúa tiết kiệm giống và phân bón tại Trại giống Vĩnh Hựu
24/11/2021

Tham quan điểm trình diễn mô hình sản xuất lúa tiết kiệm giống và phân bón tại Trại giống Vĩnh Hựu

Nhằm giúp bà con nông dân hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp hiện đại tiết kiệm chi phí sản xuất, sáng ngày 23/11/2021, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức tham quan điểm trình diễn mô hình sản xuất lúa tiết kiệm giống và phân bón tại Trại giống Vĩnh Hựu huyện Gò Công Tây. Tham dự điểm trình diễn có đại diện lãnh đạo ngành Nông nghiệp tỉnh và huyện, đại diện các Hợp tác xã, các Tổ hợp tác lúa giống trên địa bàn huyện Gò Công Tây.

Thực nghiệm sạ hàng bằng máy cấy

  Các đại biểu đã tham quan mô hình thực nghiệm sản xuất lúa giống đặc sản VD20 được sản xuất trong vụ Đông Xuân với diện tích 03 ha. Bằng phương pháp sạ hàng bằng máy cấy sử dụng 60kg giống/1ha, giảm được 50% số lượng giống nếu sạ tay truyền thống. Trại giống Vĩnh Hựu thực nghiệm trên 3 khu vực, khu vực 1 giảm 10% phân bón, khu vực 2 giảm 20% phân bón và khu vực 3 giảm 30% phân bón so với sản xuất kiểu cũ. Sau thời gian 105 ngày đúng quy trình sản xuất, Trại giống sẽ tiến hành sơ kết đánh giá kết quả thực hiện trên cả 3 khu vực sản xuất tiết kiệm phân bón, để từ đó so sánh năng suất chất lượng sau khi tiết kiệm chi phí phân bón. Trong tình hình giá cả phân bón tăng cao như hiện nay, việc áp dụng mô hình tiết kiệm phân bón sẽ phần nào giảm chi phí sản xuất cho người nông dân.

  Các đại biểu tham gia điểm trình diễn đã trình bày những băn khoăn thắc mắc nếu áp dụng mô hình tiết kiệm giống, tiết kiệm phân bón như trên có làm giảm năng suất sản lượng lúa hay không, chi phí cấy mạ khay sẽ cao hơn so với sạ tay, trong khi đó giá cả sản phẩm giữa áp dụng mô hình và không áp dụng mô hình thì thương lái thu mua bằng nhau. Nhìn chung, theo khuyến cáo của ngành Nông nghiệp là cắt vụ chỉ còn sản xuất 2 vụ lúa/1 năm như hiện nay thì việc áp dụng mô hình sạ hàng, giảm lượng giống, tiết kiệm phân bón sẽ đảm bảo năng suất, chất lượng lúa vì độ phì nhiêu của đất sẽ duy trì, giảm bớt số lượng phân bón vẫn đảm bảo năng suất thu hoạch. Đây là một mô hình được ngành Nông nghiệp tỉnh đánh giá cao về hiệu quả đáp ứng nhu cầu người nông dân trong bối cảnh hiện nay.

 

                                                          Kim Lan- Quốc Nam

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết