Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Xã Vĩnh Hựu tổ chức xét duyệt lần 1 tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và xét tuyển dân quân năm 2023
13/07/2022

Thực hiện Công văn số 122-CV/ĐU ngày 30/6/2022 của Đảng ủy xã Vĩnh Hựu về việc tập trung lãnh đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, xét tuyển dân quân năm 2023. Sáng ngày 13/7/2022, tại Trung tâm văn hóa xã Vĩnh Hựu, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Vĩnh Hựu tổ chức xét duyệt lần 1 tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và xét tuyển Dân quân năm 2023.

Tham dự cuộc họp có Thiếu tá Trần Hoàng Phong – Cán bộ cơ quan Ban Chỉ huy quân sự huyện phụ trách xã, đồng chí Nguyễn Chí Thiện – Chủ tịch UBND xã, các đồng chí thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, cùng với Ban chủ nhiệm 5 ấp.

Quang cảnh cuộc họp

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình chuẩn bị và tiến hành các bước tuyển quân tự vệ theo quy trình.

Để chuẩn bị cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã thông qua kế hoạch tổ chức các bước sơ tuyển. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thông qua danh sách đăng ký công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ, tiến hành xét duyệt phân loại từng đối tượng theo luật quy định đối tượng thanh niên làm nghĩa vụ quân sự, tạm hoãn, lập danh sách công dân đủ điều kiện đề nghị Chủ tịch UBND xã quyết định gọi công dân sơ tuyển về sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Được biết toàn xã có 699 thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đưa ra xét duyệt lần này.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Chí Thiện – Chủ tịch UBND xã đã đánh giá, phân tích làm rõ những kết quả đạt được trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 và rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Thiện – Chủ tịch UBND xã xã nhấn mạnh: công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, do vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiêm việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, các đồng chí thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã theo chức trách, nhiệm vụ được phân công theo dõi, bám sát các ấp để nắm bắt tình hình, trong suốt quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, cùng với địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2023. Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là đối tượng thanh niên trong tuổi nhập ngũ, nhằm nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023.

Mai Hồng

Video tuyên truyền Video tuyên truyền

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết Liên kết