Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Truy cập Truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 37
  Tổng lượt truy cập: 1306639

Thông tin chung

Căn cứ Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Tổng Cục Trưởng Tổng cục Thuế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế; Quyết định số 504/QĐ-TCT ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Tổng Cục Trưởng Tổng cục Thuế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Đội Thuế thuộc Chi cục Thuế;

         1- Đặc điểm, tình hình:

Chi cục Thuế huyện Gò Công Tây được thành lập từ tháng 10 năm 1990. Văn phòng Chi cục Thuế đặt tại số 118, Quốc lộ 50, Khu phố 5, thị Trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Tổ chức bộ máy Chi cục Thuế gồm 07 đội chuyên môn tại Văn phòng và 01 Đội thuế liên xã với tổng số cán bộ biên chế và cán bộ hợp đồng là 59 người, trong đó: Cán bộ biên chế: 55 người; Cán bộ Hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP: 04 người (02 bảo vệ, 01 tạp vụ-cấp dưỡng và: 01 lái xe ôtô).

* Về trình độ:

- Nghiệp vụ: Thạc sĩ: 01; Đại học 32 người; Cao đẳng 01 người; Trung cấp 22 người; Chưa có nghiệp vụ: 03 người (cán bộ hợp đồng).

- Chính trị: Cao cấp: 04 người;  Trung cấp: 15 người.

- Quản lý Nhà nước: Ngạch chuyên viên chính, kiểm soát viên chính 01 người; ngạch chuyên viên 22 người

- Ngoại ngữ: Chứng chỉ B: 26 người; Chứng chỉ A: 08 người;

- Tin học: Thạc sĩ: 01 người, TC: 01 người; Chứng chỉ B: 12 người, Chứng chỉ A: 41 người.

* Về tổ chức Đảng, các đoàn thể:

- Đảng bộ : Tổng số đảng viên toàn Đảng bộ là 48 đồng chí sinh hoạt tại 03 Chi bộ trực thuộc.

- Công đoàn cơ sở: Tổng số 59 công đoàn viên sinh hoạt tại 03 tổ công đoàn.

- Chi đoàn có 01 đoàn viên và 05 đảng viên tham gia sinh hoạt chi đoàn.

- Cựu chiến binh có 09 hội viên

- Lực lượng Phòng cháy chữa cháy: 06 người

- Tự vệ cơ quan: 13 người.

2- Chức năng, nhiệm vụ:

Chi cục Thuế huyện Gò Công Tây là cơ quan có chức năng, nhiệm vụ quản lý và thu thuế, phí, lệ phí trên địa bàn huyện; chịu sự lãnh đạo song trùng của Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây và Cục Thuế tỉnh Tiền Giang.

Trong năm qua, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước do Cục Thuế và Hội đồng nhân dân huyện giao, Chi cục Thuế đã tổ chức thực hiện như sau:

Chi cục Thuế huyện Gò Công Tây với chức năng thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Gò Công Tây, luôn thực thi đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ; vận động tuyên truyền người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ thuế; tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ngành thuế và địa phương giao trong năm 2014 thực hiện 53.445 triệu đồng, đạt 122,38% dự toán pháp lệnh, bằng 104,79% so cùng kỳ năm trước./.

Liên kết Liên kết