Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Một số thông tin chung

- Ủy ban nhân dân xã Bình Tân
   Địa chỉ: ấp Thuận Trị, xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang
   Số điện thoại: 073. 3830001
   Bí thư: Huỳnh Văn Trí                 
   Chủ tịch HĐND: Huỳnh Văn Trí 
   Chủ tịch UBND: Nguyễn Trung Tín

    Giới thiệu tổng quan 
về xã Bình Tân
***

1. Vị trí địa lý:

Xã Bình Tân là một trong những xã thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện Gò Công Tây, nằm phía đông của huyện:

+ Phía nam giáp sông cửa tiểu, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

+ Phía Tây giáp xã Long Bình, huyện Gò Công Tây

+ Phía Đông giáp xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông

2. Diện tích tự nhiên, dân số

Địa bàn xã chia làm 5/5 ấp: Thuận Trị, Xóm Thủ, Hòa Thạnh, Thạnh Lợi, Lợi An; với tổng diện tích tự nhiên là 1669,13ha, trong đó diện tích đất lúa 1.033ha, đất thủy sản 66,22ha.

Diện tích ấp Thuận Trị: 226ha, dân số: 3005

Diện tích ấp Lợi An: 341 ha, dân số: 2697

Diện tích ấp Xóm Thủ: 212ha, dân số: 3455

Diện tích ấp Hòa Thạnh: 184 ha, dân số: 11604

Diện tích ấp Thạnh Lợi: 390 ha, dân số: 2148

Đa phần các hộ dân trên địa bàn xã chủ yếu sống nằng nghề nông nghiệp là chính.

3. Chức năng, nhiệm vụ

Ủy ban nhân dân xã là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm thi hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên. Quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật tổ chức hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003.

4. Nguồn nhân lực

UBND xã thực hiện theo Quyết định số 22/QĐ-UBND và Quyết định số 29/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tiền Giang xã Bình Tân được xếp 20 cán bộ công chức theo quy định. Cán bộ không chuyên trách là 43 phân công và được hưởng chế độ theo quy định.

Thực hiện kế hoạch đào tạo cán bộ công chức, hiện xã có 04 đồng chí tham gia học lớp đại học trong đó: 01 đồng chí học lớp đại học hành chính, 01 đại học cộng đồng, 01 đại học quản lý nhà nước, 01 đại học văn hóa học./.

Liên kết Liên kết