Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Truy cập Truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 13
  Tổng lượt truy cập: 1306779

Một số thông tin chung

- Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Bình
  Địa chỉ:Khu phố 1, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang
  Số điện thoại: 073. 3839977
   Bí Thư: Thạch Văn Dữ
   Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hoàng Việt
   Chủ tịch UBND: Nguyễn Hoàng Tâm

    Giới thiệu
về thị trấn Vĩnh Bình

    1.Đặc điểm chung:

          a) Vị trí địa lý:

    Thị Trấn Vĩnh Bình là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của huyện Gò Công Tây. Phía bắc giáp quốc lộ 50 và xã Bình Nhì và Đồng Thạnh, phía Tây giáp xã Thạnh Nhựt, phía Đông giáp xã Thạnh Trị, phía Nam giáp xã Vĩnh Hựu và Long Vĩnh.

    b) Diện tích tự nhiên 763,41 ha (đất nông nghiệp là 354 ha, chiếm 46,39%)

    c) Dân số:

    Thị Trấn gồm có 06 khu phố với 3.120 hộ và 12.515 nhân khẩu.

    d) Dân tộc:

    Dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ 98,06%, Người Hoa là 232 người, Khơme:10 người.

    đ)Tôn giáo

    Tín đồ tôn giáo gồm: 05 Chùa; 01 Tịnh xá; 01 nhà thờ; 01 Thánh thất cao đài. Tổng số tín đồ: 3.970 tín đồ chiếm: 34,28%. Các tôn giáo đều tuân thủ đúng chủ trương, đường lối,chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước; hoạt động với phương châm "Sống tốt đời đẹp đạo".

    2. Đặc điểm tình hình 06 Khu phố

    - Khu phố 1 có diện tích tự nhiên 94,95 ha; 581 hộ; 2761 nhân khẩu.

    - Khu phố 2 có diện tích tự nhiên 108,3 ha; 2633 hộ; 2761 nhân khẩu.

    - Khu phố 3 có diện tích tự nhiên 135,8 ha; 622 hộ; 2755 nhân khẩu.

    - Khu phố 4 có diện tích tự nhiên 123 ha; 465 hộ; 2022 nhân khẩu.

    - Khu phố 5 có diện tích tự nhiên 151,49 ha; 615 hộ; 2731 nhân khẩu.

    - Khu phố 6 có diện tích tự nhiên 78,73 ha; 256 hộ; 1176 nhân khẩu.

         3. Chức năng, nhiệm vụ chính: ổn định phát triển kinh tế, văn hóa xã hội quốc phòng và an ninh nhằm từng bước nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân, giải quyết việc làm cho nhân dân, xóa dần hộ nghèo, nhanh chóng phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, quản lý nhà nước, phát triển cơ sở hạ tầng của địa phương. Là Thị Trấn an toàn về an ninh trật tự và vững mạnh về quốc phòng./.

Liên kết Liên kết