Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Một số thông tin chung

- Ủy ban nhân dân xã Thành Công

   Địa chỉ: ấp Bình Hưng, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang

   Số điện thoại: 073. 3891173 

   Bí thư: Lê Thanh Bình

   Chủ tịch HĐND: Lê Thanh Bình

   Chủ tịch UBND: Phạm Thị Thanh Hoa
 

Giới thiệu tổng quan 
    về xã Thành Công
 ***

1. Vị trí địa lý:

- Xã Thành Công có tổng diện tích tự nhiên là 810.52ha. Toàn xã có 1.219 hộ,  dân số 5.011 người, gồm có 03 ấp văn hóa  Bình Lạc, Bình Nhựt, Bình Hưng về vị trí được xác định như sau:

+ Phía Bắc giáp xã Bình Phú,  huyện Gò Công Tây và xã Bình Xuân của thị xã Gò Công.

+ Phía Nam giáp xã Yên Luông và Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây.

+ Phía Đông giáp xã Bình Xuân, xã Long Chánh, Thị xã Gò Công.

+ Phía Tây giáp xã Đồng Thạnh.

- Kinh tế chủ yếu của xã là sản xuất Nông nghiệp chiếm 90,53%, công nghiệp, xây dựng là 3,23%; thương mại – dịch vụ là 6,24%

- Toàn xã có 12 công chức và 10 cán bộ chuyên trách, 29 cán bộ không chuyên trách, 25 Đại biểu Hội đồng nhân dân. Trong đó có 10 ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy,  03 thành viên Ủy ban.

2. Về chức năng, nhiệm vụ:

Căn cứ Điều 111-117 của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003. Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương trên các lĩnh vực gồm: lĩnh vực kinh tế; lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và tiểu thủ công nghiệp; lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải; lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá và thể dục thể thao; lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và thi hành pháp luật; thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo; thi hành pháp luật góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở.

3. Hệ thống chính trị:

- Hiện toàn Đảng bộ có 10 chi bộ trực thuộc với 116 đảng viên, đảng viên hưu trí 04 đ/c chiếm 3,45 %, đảng viên 40 năm tuổi đảng 01 đồng chí,  30 mươi năm tuổi đảng 02 đ/c.

- Toàn xã có 11 công chức và 10 cán bộ chuyên trách, 29 cán bộ không chuyên trách, 25 Đại biểu Hội đồng nhân dân. Trong đó có 10 ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy,  03 thành viên Ủy ban.

- Về hoạt động: Đảng bộ xã luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở,  luôn thể hiện vai trò lãnh đạo là trung tâm đoàn kết trong Đảng bộ. Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ gắn với việc làm theo "Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đồng thời nghiêm túc đánh giá kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Hoạt động của các đại biểu Hội đồng nhân dân đúng theo luật định, thực hiện tốt chức năng là cầu nối giữa Nhà nước và nhân dân. Trên cơ sở quy chế làm việc Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp tốt với Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Cuối năm 2014 Đảng bộ xã được đánh giá đạt trong sạch vững mạnh.

4. Cơ sở hạ tầng :

- Trên địa bàn xã có 01 nhà bia ghi danh liệt sĩ, 01 đình ở ấp Bình Lạc, 03 Miếu gồm Ao Mới ấp Bình Hưng, Ao Vông ấp Bình Lạc; Miếu thờ Tiên sư ấp Bình Hưng; Miếu bà ấp Bình Nhựt.

- Trường học: Xã có một trường Mẫu giáo Thành Công, 01 trường tiểu học Thành Công (đạt chuẩn quốc gia), 01 trường Trung học cơ sở Phú Thành. Môi trường cảnh quang xanh sạch đẹp đảm bảo cho chất lượng dạy và học.

- Về trạm y tế được xây dựng khang trang, hiện có 01 bác sĩ đa khoa, 01 y sĩ đa khoa, 01 nữ hộ sinh trung học; 01 dược sĩ Đại học, 01 điều dưỡng Trung học; 01 chuyên trách dân số; 01 y sĩ y học cổ truyển. Trạm có 12 phòng hoạt động, 03 công trình phụ. Các phương tiện được trên trang bị đầy đủ, đảm bảo cho công tác khám và điều trị bệnh. Ngoài ra trên địa bàn xã còn có 05 tổ y tế ấp với 08 cộng tác viên dân số, 3 phòng mạch và 02 điểm bán thuốc tư nhân hoạt động đúng theo qui định của Nhà nước

- Về giao thông nông thôn: Trên địa bàn xã có 100% đường đến trung tâm xã  và trên 85% các công trình đến xóm ấp được nhựa hóa, bêtông hóa và trải đá 0x4 đảm bảo đạt chuẩn theo Quyết định số 315 của Bộ Giao thông và vận tải. Trong đó có tuyến đường tỉnh 873 và huyện lộ 13 đi qua tạo điều kiện cho giao thương hàng hóa thúc đẩy phát triển kinh tế.

- Hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.

4. Về Kinh tế:

- Toàn xã có 552,79 ha đất sản xuất nông nghiệp. Kinh tế chủ yếu của xã là sản xuất Nông nghiệp chiếm 90,53%. Đa số nông dân tham gia sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp như trồng lúa, các loại rau màu, chăn nuôi và nuôi cá nước ngọt,...Kinh tế vườn chủ yếu là vườn tạp chưa được hộ dân quan tâm phát triển, hiệu qủa kinh tế không cao. Ngành tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại – dịch vụ phát triển manh mún, chưa tập trung thành khu vực chiếm tỷ trọng thấp 9,47% (công nghiệp, xây dựng là 3,23%; thương mại – dịch vụ là 6,24%)

- Chăn nuôi: toàn xã có 696 hộ chiếm 57,10% với tổng đàn là 27.785 con. Trong đó heo là 1.524 con, bò là 488 con; dê là 321 con; gia cầm là 23.738 con; bồ câu là 545 con; chó là 885 con; mèo là 284 con. Trong đó không có hộ chăn nuôi qui mô trang trại, chủ yếu là chăn nuôi qui mô hộ gia đình không tập trung.

- Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2014 là 24.000.000 đồng.

5. Về văn hóa:

- Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với các ngành đoàn thể của xã triển khai tốt Đề án tuyên truyền đạo đức lối sống cho nhân dân với nhiều hình thức như băng ron, trên Đài truyền thanh xã, ấp. Ngoài ra lồng ghép tổ chức tuyên truyền thông qua các cuộc họp tổ nhân dân tự quản…. Từ đó nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện tốt việc ứng xử trong gia đình, gia đình hòa thuận hạnh phúc, hiếu thảo với ông bà, thắt chặt tình làng nghĩa xóm…

- Ngoài ra thực hiện tốt Chỉ thị số 21/BCT của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Từ đó các hộ gia đình trong xã thực hiện tốt việc cưới tránh phô trương vụ lợi, việc tang tổ chức văn minh tiết kiệm, các hoạt động lễ hội được tổ chức theo qui định của chính quyền các cấp. Song song đó thực hiệu có hiệu quả Chương trình số 78/CTr-UBND ngày 04/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020. Qua đó đã củng cố nâng chất các Ban vận động ở các ấp, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc duy trì giữ vững các danh hiệu gia đình văn hóa, ấp văn hóa.

- Năm 2014 Ban chỉ đạo xã đã tổ chức  cho 1.219/1219 hộ đăng ký 03 tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt 100%. Vận động các hộ gia đình thực hiện tốt các tiêu chuẩn và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa. Kết quả qua bình xét có 1.166 hộ/ 1.219 hộ đạt 03 tiêu chuẩn gia đình văn hóa chiếm 95,65% tăng 1,47% so năm 2013 , có 1.066 hộ/1.219 hộ  đạt 03 tiêu chuẩn gia đình văn hóa 03 năm liền đạt 87,45% tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2013.

- Năm 2014 được Ủy ban nhân dân huyện công nhận xã Thành Công đạt xã văn hóa Nông thôn mới theo Quyết định số 1665 của Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức lễ đón nhận danh hiệu vào ngày 28/3/2014.

5.1 Việc quản lý trang thiết bị, hoạt động nhà văn hóa xã.

 Sau khi ra mắt xong ban văn hóa thông tin xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt văn hóa văn nghệ, đờn ca tài tử theo định kỳ hàng tháng cho các câu lạc bộ ở đơn vị các ấp về giao lưu và có mời các đơn vị xã bạn tham gia, từ khi ra mắt cho đến nay đã sinh hoạt được 5 lần đờn ca tài tử và phối hợp với ban ngành đoàn thể tổ chức tập vợt tham gia hội thi cấp huyện như: tiến hát đống quê, tiếng hát cựu chiến binh, hội diễn lực lượng vũ trang…phối hợp vời trường trung học cơ sở phú thành tổ chức hội thi búp măng non, không dừng lại ở đó ban văn hóa thông tin xã còn tổ chức giao lưu sinh hoạt karaoke cho hội phụ nữ chào mừng ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ. Gần đây nhất tổ chức văn nghệ cho ấp Văn hóa Bình Hưng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư tổ chức tại nhà văn hóa xã. Sau khi tổ chức những buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ ngành văn hóa thông tin xã kiểm tra lại các thiết bị máy móc lau chùi sạch sẽ các trang thiết bị trước khi đêm cất và ngành cũng làm tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã xây dựng nội quy cho nhà văn hóa xã có thông qua phòng văn hóa và thông tin huyện.

5.2 Việc quản lý phòng đọc xã:

Sau khi ra mắt xã văn hóa ngành văn hóa thông tin xã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã lập tờ trình xin hỗ trợ sách từ thư viện huyện gò công tây và thư viện đã hỗ trợ cho phòng đọc xã tổng cộng 450 quyển trong đó 300 quyển để tại phòng đọc xã còn lại 150 quyển luân chuyển cho 3 ấp mỗi ấp là 50 quyển. Sau khi nhận sách về UNBD xã đã bố trí cho phòng đọc một kệ sách khang trang và một bàn đọc sách đáp ứng được nhu cầu cho các em học sinh, thanh thiếu niên đến tìm đọc. Gần đây nhất ngành văn hóa thông tin xã tiếp tục tham mưu cho đảng ủy, UBND xã lập tờ trình tiếp tục xin hỗ trợ thêm sách nông thôn mới cho phòng đọc xã và cho ba ấp văn hóa vì hiện nay phòng đọc xã và ấp cho có sách nông thôn mới.

5.3 Hoạt động của trụ sở các Ấp:

Được ủy ban nhân dân huyện đầu tư xây dựng trụ sở khang trang cho hai ấp văn hóa Bình Lạc và Bình Nhựt còn riêng ấp Bình Hưng được UBND huyện thống nhất lấy trường mẫu Giáo Thành Công làm trụ. Các trụ sở ấp là nơi để sinh hoạt hội họp cho các ngành đoàn thể, họp chi bộ, họp tổ NDTQ…Trụ sở các ấp được UBND xã quan tâm bố trí cho mỗi ấp một tủ sách khang trang và được ban văn hóa thông tin xã luân chuyển cho mỗi ấp 50 quyển đáp ứng được nhu cầu đọc sách của người dân. Trụ sở ấp còn là nơi niêm yết các hộ đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa cho nhân dân đến tham khảo và trụ sở còn là nơi tổ chức các ngày hội của ấp như: ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

 6. Về giáo dục – Y tế:

- Giáo dục: Tiếp tục thực hiện việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; giữ vững được quy mô, nhịp độ phát triển và hiệu quả đào tạo. Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động "Hai không"; tăng cường cơ sở vật chất theo hướng kiên cố hóa trường lớp; hằng năm duy trì tốt sỉ số học sinh và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2013-2014 và duy trì sĩ số học sinh năm học 2014-2015. Các bậc học thực hiện nghiêm qui chế chuyên môn, thường xuyên kiểm tra theo kế hoạch và chương trình học tập. Ngoài ra thực hiện tốt các tiêu chí trường chuẩn quốc gia (trường Tiểu học Thành Công), trường xanh-sạch-đẹp, trường học thân thiện, học sinh tích cực. Xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, Tiểu học, Mẫu giáo và sau chống mù chữ.

- Y tế: Duy trì thực hiện tốt 10 tiêu chuẩn quốc gia về y tế. Thực hiện tốt việc khám chữa bệnh cho nhân dân, thường xuyên kiểm tra các dịch vụ buôn bán nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác dân số kế hoạch hóa gia đình được chú trọng. Hằng năm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, ra quân  02  đợt vận động nhân dân diệt lăng quăng.. Trong năm 2014 được huyện kiểm tra đánh giá xã đạt chuẩn 10 tiêu chí Quốc gia về Y tế đạt 95,35 điểm .

7. Về Quốc phòng: thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ đạt 125% và 100% công tác huấn luyện theo kế hoạch đã được phê duyệt. Chấp hành nghiêm lệnh trực sẳn sàng chiến đấu, thường xuyên tổ chức tuần tra, mật phục và bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, giữ gìn ANCT và TTATXH trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với ngành Công an trong xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác bảo vệ các ngày lễ, tết.

9. Về an ninh:

- Trong năm củng cố nâng chất 03 Đội Dân phòng của 03 ấp có 36 đồng chí và 01 chốt dân phòng thường xuyên tổ chức tuần tra phục kích. Xây dựng 05 cổng rào phòng chống tội phạm ở 02 ấp Bình Nhựt và Bình Hưng, 04 tuyến ánh sáng quang  trên 03 ấp với tổng chiều dài trên 4.500m. Củng cố nâng chất 32 tổ an ninh trật tự, định kỳ hằng tháng tổ chức họp 01 lần để thông tin tuyên truyền những thủ đoạn phạm tội của các loại tội phạm. Trong năm 2014 trọng án không xảy ra, nhưng thường án và tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn xảy ra.

    + Phạm pháp hình sự:  xảy ra 03/4 vụ. Trong đó hủy hoại tài sản 01vụ; trộm tài sản 01vu; cố ý gây thương tích 01 vụ.

+ Trật tự xã hội: Xảy ra 08 vụ 14 đối tượng, giảm 03 vụ so với cùng kỳ. Trong đó đánh nhau 04 vụ 05 đt; say rượu gây mất trật tự khu dân cư: 02 vụ 02 đ/t; tụ tập đông người nơi công cộng 01 vụ 06 đối tượng; trọm 01 vụ 01 đối tượng . Công an xã tham mưu Ủy ban nhân dân xã xử phạt hành chính 14 đối tượng với tổng số tiền 8.500.000 đồng.

+ Tai nạn và va quẹt giao thông: không xảy ra.

+ Va quẹt giao thông: xảy ra 01 vụ (giảm 02 vụ so với cùng kỳ)

- Ngoài ra thực hiện tốt Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới. Đã tổ chức thành công "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" 19/8 và "Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc" 18/11. Cuối năm 2014 có 03/03 ấp được công nhận ấp an toàn về an ninh trật tự và tái công nhận ấp văn hóa, được Công an huyện công nhận Công an xã đạt tiên tiến và được Ủy ban nhân dân huyện tái công nhận xã "An toàn về an ninh trật tự" năm 2014.

Trên đây là báo cáo giới thiệu tổng quan về chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động trong năm 2014 của Ủy ban nhân dân xã Thành Công./.

Liên kết Liên kết