Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Một số thông tin chung
 
- Ủy ban nhân dân xã Yên Luông
   Địa chỉ: ấp Long Bình, xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang
   Số điện thoại: 073. 3523789 
   Bí thư: Đặng Văn Phước
   Chủ tịch HĐND: Dương Hoàng Lai
   Chủ tịch UBND: Dương Văn Hòa
 
  Giới thiệu tổng quan
về xã Yên Luông

***

1. Vị trí địa lý

Xã Yên Luông là xã  phía Đông của huyện Gò Công Tây, giáp với thị xã Gò Công có vị trí địa lý và địa giới hành chính được xác định như sau:

- Tọa độ địa lý:

+ Từ 10o19'57" đến 10o22'28" vĩ độ Bắc.

+ Từ 105o51'58" đến 105o54'03" kinh độ Đông.

 - Địa giới hành chính:

+ Phía Đông giáp xã Long Chánh, xã Long Hòa, Thị xã Gò Công.

+ Phía Tây giáp xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây.

+ Phía Nam giáp xã Long Bình, xã Bình Tân huyện Gò Công Tây.

+ Phía Bắc giáp xã Thành Công, huyện Gò Công Tây.

2.  Diện tích đất  tự nhiên

Tổng diện tích tự nhiên: 1.049,62 ha, dân số 8186 người có mật độ dân số bình quân 766 người/km2 .

Địa bàn xã gồm 04 ấp: ấp Thạnh Phong, ấp Bình Cách, ấp Long Bình, ấp Phú Qưới.

3. Nhân lực

 Dân số toàn xã là 8186 khẩu, 1.805 hộ gia đình, mật độ dân số bình quân là 766 người/km2. Trong đó:

+ Khẩu nông nghiệp: 5.866 người, ứng với 1.205 hộ;

+ Khẩu phi nông nghiệp : 2.320 người, ứng với 600 hộ.

- Số hộ sản xuất nông nghiệp là 1.205 hộ chiếm 66.75% tổng số hộ, bình quân diện tích canh tác 0,166ha/lao động nông nghiệp. Qua số liệu trên, ta thấy số hộ dân của xã sống bằng nghề nông nghiệp còn khá cao, tuy nhiên diện tích bình quân cho một lao động nông nghiệp lại không cao, điều đó cho thấy diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã nhỏ lẻ, manh mún; đồng thời tốc độ phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp, thương mại và dịch vụ còn khá chậm, do vậy rất khó khăn trong vấn đề giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho số lao động ở nông thôn hiện nay.

Xã Yên Luông có nguồn nhân lực dồi dào, với 4.857 người, chiếm 61% dân số toàn xã. Trong đó số lao động trong độ tuổi đang làm việc là 4.857 người: lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp là 3.065 người, chiếm 63,1% lực lượng lao động của xã; còn lại 37% là lao động trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xây dựng. Số lượng lao động trong độ tuổi còn đang đi học là 888 người, chiếm 12,79% lực lượng lao động của xã.

4.Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến nay là 1%

5. Đánh giá về tiềm năng của xã

Xã Yên Luông có vị trí địa lý thuận lợi giáp ranh với Thị xã Gò Công - trung tâm chính trị kinh tế xã hội thứ hai của tỉnh Tiền Giang, với hệ thống giao thông thuận tiện gồm: Quốc lộ 50 đi qua, cùng với hệ thống đường huyện gồm đường huyện 16B và 15A, hệ thống đường chính của xã được nhựa hóa 100%. Hệ thống các trục chính ấp, các tuyến đường vào khu dân cư từng bước được cứng hóa, không lầy lội thuận tiện cho việc giao thông vận chuyển hàng hóa nông sản và phát triển các ngành, nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Khai thác thế mạnh hiện có từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa theo hướng nông thôn mới, tạo ra hướng phát triển mới trên các lĩnh vực như: hệ thống hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới giao thông các công trình công cộng.

Hệ thống thủy lợi đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ tưới tiêu cho sản xuất 3 vụ/năm (03 vụ lúa hoặc 02 vụ lúa - 01 vụ màu). Có nguồn nhân lực dồi dào đảm bảo đủ nhu cầu lao động tại địa phương có kế hoạch phân công lại tình hình lao động theo hướng giảm dần về số lượng lao động nông nghiệp tăng lao động các ngành nghề phi nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Quốc phòng – an ninh hàng năm được giữ vững, có đủ hệ thống chính trị luôn được củng cố nâng cao lượng hoạt động ngày càng có hiệu quả, đó là điều kiện rất thuận lợi trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên đây là tổng quan của Ủy ban nhân dân xã Yên Luông./.

Liên kết Liên kết