Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Một số thông tin chung

- Ủy ban nhân dân xã Đồng Sơn
  Địa chỉ: Ấp Thạnh Thới, xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang
  Số điện thoại: 073. 3524265 
  Bí thư: Lê Văn Út Anh
  Chủ tịch HĐND: Trần Ngọc Vuơng
  Chủ tịch UBND: Trần Ngọc Vương

    Giới thiệu tổng quan
      về xã Đồng Sơn
     ***

I. ĐẶC ĐIỂM Tình hình:

Xã Đồng Sơn là xã nằm phía bắc  huyện Gò Công Tây, giáp ranh các xã trong huyện như Đồng Thạnh, Bình Phú, Bình Nhì, xã Thanh Vĩnh Đông huyện Châu Thành Tỉnh Long An có diện tích đất tự nhiên là 1.483,25 ha, có 04 ấp, dân số: 8.811 nhân khẩu. Về phân loại, xã thuộc địa bàn xã loại 2.

 Từ khi thực hiện Nghị định 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 29/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Tiền Giang, tình hình công tác cán bộ có chuyển biến tích cực, mặt bằng chất lượng đội ngũ cán bộ công chức có nâng lên và hoạt động của bộ máy ngày càng ổn định, góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

II. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG:

1. Về tổ chức bộ máy, biên chế:

a) Cơ cấu, số lượng và sử dụng biên chế:

Xã Đồng Sơn đươc phân loại xã loại xã loại 2 nên về cơ cấu, số lượng cán bộ chuyên trách, công chức và những người hoạt động không chuyên trách được bố trí như sau:

+ Cán bộ chuyên trách: Theo quy định xã được bố trí 11 cán bộ, xã đã bố trí đủ 11 đ/c,  gồm: Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Các chức danh trên xã bố trí đủ số lượng. Bên cạnh Huyện tăng cường về 02 Đ/C : Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch UBND.

+ Công chức chuyên môn: Theo quy định xã được bố trí 12 cán bộ, tuy nhiên hiện nay xã đã bố trí được 11 cán bộ gồm: 02 Tài chính - Kế toán, 01 Tư pháp - Hộ tịch, 02 Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường,  02 Văn phòng - Thống kê, 02 Văn hóa - Xã hội, 01 Trưởng Công an, 01 Chỉ huy trưởng Quân sự. Hiện xã còn thiếu 01 công chức Tư pháp - Hộ tịch (có 01 dự nguồn trước đây hợp đồng làm công tác Hộ tịch hiện đang đi học lớp Trung cấp Luật). Trong cán bộ công chức được huyện tăng cường 01 Đ/C Trưởng Công An xã.

+ Những người hoạt động không chuyên trách: Theo quy định xã được bố trí 20 cán bộ, xã đã bố trí đủ gồm: Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Cán bộ văn phòng Đảng ủy, Cán bộ Dân vận, 02 Phó Chủ tịch UBMTTQ VN, Phó Chủ tịch HLHPN VN, Phó Chủ tịch HCCB VN, Phó Chủ tịch HND VN, Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Chủ tịch Hội người cao tuổi, 02 Phó Trưởng Công an, 02 Phó chỉ huy trưởng Quân Sự, Cán bộ Văn thư- Lưu trữ - Thủ quỹ, Cán bộ Đài Truyền thanh, Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả.

b) Sắp xếp bố trí phân công cán bộ công chức, những người hoạt động không chuyên trách:

Căn cứ vào tiêu chuẩn, nhiệm vụ của từng chức danh cán bộ công chức theo quy định, UBND xã chú trọng việc phân công, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức sau khi được đào tạo phù hợp với chuyên môn, không có trường hợp bố trí sai chuyên môn sau đào tạo từ đó phát huy được hiệu quả công  tác của từng cán bộ.

 c) Tình hình lưu trữ hồ sơ: UBND xã có tổ chức phân công cán bộ Văn phòng – thống kê chịu trách nhiệm về công tác lập hồ sơ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách. Hồ sơ cá nhân bao gồm sơ yếu lý lịch, giấy khai sinh, giấy chứng nhận sức khoẻ, các văn bằng chứng chỉ về văn hoá và nghiệp vụ chuyên môn, các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, nâng lương. Việc quản lý  hồ sơ cán bộ công chức chưa mở sổ quản lý. Tuy nhiên, việc lập và cập nhật hồ sơ thời gian qua chưa được đầy đủ và thường xuyên; vấn đề khai thác hồ sơ sau khi đưa vào lưu trữ  không đủ.

2. Việc thực hiện nhiệm vụ:

Bộ máy cán bộ của xã không ngừng được củng cố, đảm bảo về số lượng, chất lượng; trong các năm qua, qua đánh giá cán bộ công chức hàng năm, hầu hết cán bộ, công chức của xã điều hoàn thành tốt nhiệm vụ và xã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên giao. Hiện nay đa số cán bộ công chức được chuẩn hóa và cán bộ chuyên trách tiếp tục được chuẩn hóa, về cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay./.

Liên kết Liên kết