Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Truy cập Truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 75
  Tổng lượt truy cập: 1291720

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Tìm thấy 594 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
123/KH-UBND 17-05-2022 Kế hoạch Tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022 trên địa bàn huyện Gò Công Tây 0-lượt Xem
121/KH-UBND 17-05-2022 Kế hoạch triển khai thực hiện đăng ký danh hiệu “Đơn vị học tập” năm 2022 1-lượt Xem
75/TB-UBND 12-05-2022 Thông báo v/v kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện 0-lượt Xem
114/KH-UBND 28-04-2022 Kế hoạch tuyên truyền về chính quyền số cho người dân, doanh nghiệp và cán bộ công chức, viên chức năm 2022 0-lượt Xem
66/TB-UBND 27-04-2022 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp với Công ty Thabico (huyện Chợ Gạo) về việc định hướng, triển khai thực hiện các mô hình liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản 0-lượt Xem
65/TB-UBND 25-04-2022 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại buổi hội ý Thường trực Ủy ban nhân dân huyện ngày 25/4/2022 1-lượt Xem
108/KH-UBND 20-04-2022 Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác dân số năm 2022 trên địa bàn huyện Gò Công Tây 0-lượt Xem
61/TB-UBND 20-04-2022 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại buổi hội ý Thường trực Ủy ban nhân dân huyện ngày 18/4/2022 1-lượt Xem
106/KH-UBND 18-04-2022 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị trên địa bàn huyện năm 2022 0-lượt Xem
49/TB-UBND 30-03-2022 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại buổi hội ý Thường trực Ủy ban nhân dân huyện ngày 28/3/2022 0-lượt Xem

Liên kết Liên kết