Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Truy cập Truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 8
  Tổng lượt truy cập: 1306522

Tin tức hoạt động Tin tức hoạt động

Gò Công Tây: Tổ chức Hội nghị triển khai Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/11/2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng và Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng của Bộ, ngành Trung ương, địa phương.
Gò Công Tây: Tổ chức Hội nghị triển khai Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/11/2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng và Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng của Bộ, ngành Trung ương, địa phương. - 11/03/2019 (số lượt xem: 120)

Sáng ngày 05/3/2019, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị triển khai Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/11/2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng và Nghị định số 168/...

Chiều ngày 29-01-2019, UBND huyện Gò Công Tây tổ chức họp Hội đồng đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018. Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện....
Gò Công Tây: Tổng kết công tác tư pháp năm 2018, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tư pháp năm 2019
Gò Công Tây: Tổng kết công tác tư pháp năm 2018, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tư pháp năm 2019 - 28/01/2019 (số lượt xem: 118)

     Sáng ngày 18-01-2019, UBND huyện Gò Công Tây tổ hức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2018. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Văn Nê - Phó Chủ tịch UBND huyện....

Hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật 9/11
Hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật 9/11 - 03/11/2018 (số lượt xem: 131)

Nhằm thực hiện tốt Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 06/9/2018 của Ủy ban  nhân dân huyện Gò Công Tây về hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chiều ngày 25/1...

Gò Công Tây: Tổ chức Hội nghị triển khai Luật An ninh mạng, Luật Cảnh vệ và lồng ghép triển khai kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (9/11)
Gò Công Tây: Tổ chức Hội nghị triển khai Luật An ninh mạng, Luật Cảnh vệ và lồng ghép triển khai kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (9/11) - 25/09/2018 (số lượt xem: 132)

Chiều ngày 20/9/2018, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Gò Công Tây  tổ chức Hội nghị triển khai Luật An ninh mạng, Luật Cảnh vệ và lồng ghép triển khai kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng Hòa Xã...

Gò Công Tây: Tuyên truyền pháp luật nghĩa vụ quân sự
Gò Công Tây: Tuyên truyền pháp luật nghĩa vụ quân sự - 28/08/2018 (số lượt xem: 118)

Từ ngày 15/8 đến ngày 24/8/20118, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện phụ trách tuyên truyền cho thanh niên và gia đình của thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ 13 xã, thị trấn về pháp luật nghĩa vụ quân sự.
...

Gò Công Tây: Tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng trong công chức, viên chức ngành giáo dục
Gò Công Tây: Tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng trong công chức, viên chức ngành giáo dục - 07/08/2018 (số lượt xem: 127)

Trong 02 ngày 02/08 và 03/8/2018 Báo cáo viên pháp luật cấp huyện phụ trách tuyên truyền 12 lớp học tập pháp luật cho công chức, giáo viên ngành giáo dục....

Xem thêm >>

Liên kết Liên kết