Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Truy cập Truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 33
  Tổng lượt truy cập: 1307017

Tin tức hoạt động Tin tức hoạt động

Huyện Gò Công Tây: Tổ chức Đại hội thường niên Hợp tác xã Nông nghiệp tổng hợp Long Bình
Huyện Gò Công Tây: Tổ chức Đại hội thường niên Hợp tác xã Nông nghiệp tổng hợp Long Bình - 29/03/2023 (số lượt xem: 23)

​Chiều ngày 28-3-2023, Hợp tác xã Nông nghiệp tổng hợp Long Bình tổ chức Đại hội thường niên năm 2023. Tham dự đại hội có ông Lê Minh Khánh - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Tiền Giang, ông Nguyễn Thanh Tuấn - Huyện ủy viê...

Xã Long Bình: Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028
Xã Long Bình: Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028 - 23/03/2023 (số lượt xem: 85)

Sáng ngày 23/3/2023, Công đoàn cơ sở xã Long Bình tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028....

Huyện Gò Công Tây: Xã Long Bình thành lập Hợp tác xã nông nghiệp thương mại dịch vụ Long Thới Thịnh nhiệm kỳ 2023-2027
Huyện Gò Công Tây: Xã Long Bình thành lập Hợp tác xã nông nghiệp thương mại dịch vụ Long Thới Thịnh nhiệm kỳ 2023-2027 - 10/03/2023 (số lượt xem: 10)

Được sự thống nhất của Ban Chỉ đạo Đổi mới nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế tập thể huyện Gò Công Tây, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Long Bình được sự hỗ trợ, hướng dẫn của phòng Tài chính - Kế hoạch và Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Tiền Giang. Chiều ngày...

UBND huyện Gò Công Tây đối thoại với đại diện 20 hộ dân ấp Ninh Quới xã Long Bình khiếu nại về việc đường dây điện hơn 20 năm chưa được cải tạo
UBND huyện Gò Công Tây đối thoại với đại diện 20 hộ dân ấp Ninh Quới xã Long Bình khiếu nại về việc đường dây điện hơn 20 năm chưa được cải tạo - 20/08/2018 (số lượt xem: 185)

 Sáng ngày 15/8/2018, tại UBND xã Long Bình, ông Nguyễn Thanh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây, cùng các ban ngành đoàn thể huyện, có buổi đối thoại với ông Nguyễn Đình Chúng, cư ngụ ấp văn hóa Ninh Quới, xã Long...

Xem thêm >>

Liên kết Liên kết